Lõppenud uuringud

Tagasi

06. NOVEMBER 2018

HBSC

HBSC ehk Health Behaviour in School-aged Children on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) egiidi all läbiviidav rahvusvaheline kooliõpilaste uuring, mis toimub igal neljandal õppeaastal enamikus Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas.

Uuringu eesmärgiks on koguda perioodiliselt teavet koolinoorte tervisekäitumise, tervisliku seisundi ja heaolu kohta ning analüüsida tulemusi seoses sotsiaal-majandusliku taustaga. Saadud andmed võimaldavad jälgida trende tervises ja tervisekäitumises ning suunata teaduspõhiselt tervisedenduslikku poliitikat.

Uuringu rahvusvaheline koordinatsioonikeskus asub Šotimaal, Edinburghi Ülikooli juures. Esimene HBSC andmekogumine toimus 1983/1984. õppeaastal ja selles osales viis maad. Tänaseks kuulub HBSC võrgustikku 44 riiki/regiooni.

Küsitlus viiakse läbi 5., 7. ja 9. klasside õpilaste seas, kes on valdavalt 11-, 13- ja 15-aastased. Selles vanuses on kujunemas ja juurdumas tervisekäitumuslikud harjumused, samas on noor inimene just selles eas väga vastuvõtlik nii headele kui halbadele mõjudele.

Eesti lülitus uuringusse 1993/1994. õppeaastal. Viimane, järjekorras kuues uuring toimus veebruarist aprillini 2014. a ning selle viis läbi Tervise Arengu Instituudi krooniliste haiguste osakond. Uuringu koordinaator on vanemteadur Katrin Aasvee.

Materjalid

2014. aasta uuring

2010. aasta uuring