Tegevused

Tagasi

27. AUGUST 2020

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

HBSC ehk Health Behaviour in School-aged Children on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) egiidi all läbiviidav rahvusvaheline kooliõpilaste uuring, mis toimub igal neljandal õppeaastal enamikus Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas.

Uuringu eesmärgiks on koguda perioodiliselt teavet koolinoorte tervisekäitumise, tervisliku seisundi ja heaolu kohta ning analüüsida tulemusi seoses sotsiaal-majandusliku taustaga. Saadud andmed võimaldavad jälgida trende tervises ja tervisekäitumises ning suunata teaduspõhiselt tervisedenduslikku poliitikat.

Uuringu rahvusvaheline koordinatsioonikeskus asub Šotimaal, Glasgow Ülikooli juures. Esimene HBSC andmekogumine toimus 1983/1984. õppeaastal ja selles osales viis maad. Tänaseks kuulub HBSC võrgustikku 50 riiki/regiooni.

Küsitlus viiakse läbi 5., 7. ja 9. klasside õpilaste seas, kes on valdavalt 11-, 13- ja 15-aastased. Selles vanuses on kujunemas ja juurdumas tervisekäitumuslikud harjumused, samas on noor inimene just selles eas väga vastuvõtlik nii headele kui halbadele mõjudele.

Eesti lülitus uuringusse 1993/1994. õppeaastal. Viimane, järjekorras seitsmes uuring toimus veebruarist aprillini 2018. a ning selle viis läbi Tervise Arengu Instituudi krooniliste haiguste osakond. Uuringu koordinaator on alates 2018. aasta sügisest teadur Leila Oja, varasemaid uuringuid juhtis vanemteadur Katrin Aasvee.

Materjalid

2018. aasta uuring

2014. aasta uuring

2010. aasta uuring