Instituut

Tagasi

30. JUULI 2020

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus

Perevanema ja kasvataja täiendkoolituse eesmärk on ühelt poolt anda kasvatusala töötajatele asenduskodus ja turvakodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, aga teisalt neid nende töös ka toetada ja julgustada.

Tegemist on baaskoolitusega, mis tähendab, et osalejatele antakse alusteadmised, mis on olulised asendus-, turva-, või perekodus töötamiseks. Täiendkoolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku kaheksast eri moodulist.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus on ühine kõikidele asendus-, pere- või turvakodus last vahetult kasvatavatele inimestele.

Täiendkoolituses on 144 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja iseseisva töö maht on 16 akadeemilist tundi.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava on kättesaadav siin. See põhineb 2016. aastal läbiviidud asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin ning 2017. aastal läbiviidud pilootkoolituste mõjuhindamise tulemustel, mis on kättesaadav siin.

2017. aastal viidi läbi kuus pilootkoolituse gruppi: kolm gruppi Tallinnas, kaks gruppi Tartus ja üks grupp Pärnus. Kokku läbisid koolituse 106 osalejat.

2018. aastal viidi läbi neli eestikeelset gruppi (3 gruppi Tallinnas ja 1 grupp Tartus) ning kokku koolitati 71 inimest. 

2019. aastal viidi läbi 5 eestikeelset gruppi (3 Tallinnas ja 1 Tartus) ning 4 venekeelset gruppi (2 Tallinnas ja 2 Ida-Virumaal). Kokku koolitati 172 inimest.

2020. aastal viiakse läbi kolm eestikeelset ja kuni neli venekeelset gruppi:

  • I grupp, Tallinn, eesti keeles, 04.02.– 28.10.2020 (grupp komplekteeritud)
  • II grupp, Tartu, eesti keeles, 11.02.– 19.11.2020 (grupp komplekteeritud)
  • II grupp, Ida-Virumaa, vene keeles 03.02.–29.10.2020 (grupp komplekteeritud)
  • IV grupp, Tallinn, eesti keeles, 02.09.-10.12.2020
  • V grupp, Tallinn, vene keeles, 24.08.–15.12.2020

Koolitusele registreerimine

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitusele saab osalejaid registreerida asenduskodu juht kirjutades merle.lust@tai.ee.

Perevanemate ja kasvatajate lisakoolitused

2020.aasta sügisel viiakse läbi lisakoolitused teemadel „Psühholoogiline kriisiabi“ ja „Lastevaheliste suhete toetamine“. Koolitused toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Perevanema ja kasvataja lisakoolituste täpsem kirjeldus on kättesaadav siin.

Rohkem infot koolituste kohta ja registreerimine merle.lust@tai.ee

Kasulik lugemine

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
• Sotsiaalhoolekandeseadus
ÜRO lapse õiguste konventsioon
• Sotsiaalministeerium „Asendus- ja järelhooldus

Lisainfo

Sirli Arro
projektijuht-koolitusspetsialist
sirli.arro@tai.ee 
659 3845

Merle Lust
analüütik-koolitusspetsialist
merle.lust@tai.ee  
659 3928