Instituut

Tagasi

27. JAANUAR 2021

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus

Perevanema ja kasvataja täiendkoolituse eesmärk on ühelt poolt anda kasvatusala töötajatele asenduskodus ja turvakodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, aga teisalt neid nende töös ka toetada ja julgustada.

Tegemist on baaskoolitusega, mis tähendab, et osalejatele antakse alusteadmised, mis on olulised asendus-, turva-, või perekodus töötamiseks. Täiendkoolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku kaheksast eri moodulist.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus on ühine kõikidele asendus-, pere- või turvakodus last vahetult kasvatavatele inimestele.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava on kättesaadav siin. See põhineb 2016. aastal läbiviidud asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin ning 2017. aastal läbiviidud pilootkoolituste mõjuhindamise tulemustel, mis on kättesaadav siin.

2017. aastal viidi läbi kuus pilootkoolituse gruppi: kolm gruppi Tallinnas, kaks gruppi Tartus ja üks grupp Pärnus. Kokku läbisid koolituse 106 osalejat.

2018. aastal viidi läbi neli eestikeelset gruppi (3 gruppi Tallinnas ja 1 grupp Tartus) ning kokku koolitati 71 inimest. 

2019. aastal viidi läbi 5 eestikeelset gruppi (3 Tallinnas ja 1 Tartus) ning 4 venekeelset gruppi (2 Tallinnas ja 2 Ida-Virumaal). Kokku koolitati 172 inimest.

2020. aastal viidi läbi 3 eestikeelset gruppi (2 Tallinnas ja 1 Tartus) ning 2 venekeelset gruppi (1 Tallinnas ja 1 Ida-Virumaal). Kokku koolitati 85 inimest.

2021. aastal viiakse läbi kolm eestikeelset ja kuni neli venekeelset gruppi:

  • I grupp, Tartu, eesti keeles, 16.02.-09.06.2021 (grupp komplekteeritud)
  • II grupp, Ida-Virumaa, vene keeles, 01.03.-18.06.2021
  • III gruppTallinn. eesti keeles 03.03.-17.06.2021 (grupp komplekteeritud)
  • IV grupp, Tallinn, eesti keeles, sügis 2021
  • V grupp, Tartu, eesti keeles, sügis 2021

Koolitusele registreerimine

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitusele saab osalejaid registreerida asenduskodu juht kirjutades merle.lust@tai.ee.

Perevanemate ja kasvatajate lisakoolitused

2020. aasta sügisel viidi läbi lisakoolitused teemadel „Psühholoogiline kriisiabi“ ja „Lastevaheliste suhete toetamine“. Koolitused toimusid nii eesti- kui ka vene keeles. Kokku osales koolitustel 58 inimest.

Koolitused jätkuvad 2021. aastal. Koolituste täpsemad teemad ja ajakava selgub lähiajal.

Perevanema ja kasvataja lisakoolituste täpsem kirjeldus on kättesaadav siin.

Rohkem infot koolituste kohta merle.lust@tai.ee.

Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

Koolituse sihtrühmadeks on asendushooldusteenuse pakkujad (asendus- ja perekodu töötajad, sotsiaaltöötajad) ja lastekaitsetöötajad. Kuna seksuaalse väärkohtlemise ja/või laste inimkaubanduse teema on mõlemale sihtrühmale oluline ja nendega tegelemine nõuab asenduskodude ja lastekaitsetöötajate koostööd, korraldame sihtrühmadele ühise koolituse.

Koolitus on mahuga 64 akadeemilist tundi (8 koolituspäeva) ja koosneb viiest erinevast moodulist.

2020. aasta sügisel toimus Tartus eesti keeles koolitus „Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus“, millel osales 15 inimest.

2021. aasta koolituste toimumiskohad ja ajakava on selgumisel.

Laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse õppekava on kättesaadav siin.

Rohkem infot koolituste kohta sirli.arro@tai.ee.

Kasulik lugemine

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
• Sotsiaalhoolekandeseadus
ÜRO lapse õiguste konventsioon
• Sotsiaalministeerium „Asendus- ja järelhooldus

Lisainfo

Sirli Arro
projektijuht-koolitusspetsialist
sirli.arro@tai.ee 
659 3845

Merle Lust
analüütik-koolitusspetsialist
merle.lust@tai.ee  
659 3928