Instituut

Tagasi

16. OKTOOBER 2019

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus

Perevanema ja kasvataja täiendkoolituse eesmärk on ühelt poolt anda kasvatusala töötajatele asenduskodus ja turvakodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, aga teisalt neid nende töös ka toetada ja julgustada.

Tegemist on baaskoolitusega, mis tähendab, et osalejatele antakse alusteadmised, mis on olulised asendus-, turva-, või perekodus töötamiseks. Täiendkoolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku kaheksast eri moodulist.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus on ühine kõikidele asendus-, pere- või turvakodus last vahetult kasvatavatele inimestele.

Täiendkoolituses on 144 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja iseseisva töö maht on 16 akadeemilist tundi.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava on kättesaadav siin. See põhineb 2016. aastal läbiviidud asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin ning 2017. aastal läbiviidud pilootkoolituste mõjuhindamise tulemustel, mis on kättesaadav siin.

2017. aastal viidi läbi kuus pilootkoolituse gruppi: kolm gruppi Tallinnas, kaks gruppi Tartus ja üks grupp Pärnus. Kokku läbisid koolituse 106 osalejat.

2018. aastal viidi läbi neli eestikeelset gruppi (3 gruppi Tallinnas ja 1 grupp Tartus) ning kokku koolitati 71 inimest.

2019. aastal viiakse läbi neli eestikeelset ka neli venekeelset gruppi:

 • I GRUPP, Tallinn, eesti keeles, 6.02-4.06.2019
 • II GRUPP, Tallinn, vene keeles, 6.03-7.06.2019
 • III GRUPP Tartu, eesti keeles 7.03-7.06.2019
 • IV GRUPP Jõhvi, vene keeles 26.02-12.06.2019
 • V GRUPP Tallinn, eesti keeles 3.09-17.12.2019
 • VI GRUPP Tallinn, vene keeles 12.09-20.12.2019
 • VII GRUPP Tartu, eesti keeles 10.09-19.12.2019
 • VIII GRUPP Ida-Virumaa, vene keeles 3.09-17.12.2019

Koolitusele registreerimine

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitusele saab osalejaid registreerida asenduskodu juht läbi registreerimislingi.

Lisakoolitused

2018. – 2019. aasta lisakoolituste teemad ja ajad:

 • Teismelise mõistmine ja toetamine 01.-02.11.2018 ja 15.11.2018 Tallinn, eesti keeles
  23.-24.01 ja 31.01.2019 Tartu, eesti keeles
  22.-23.08 ja 6.09.2019 Ida-Viru, vene keeles
  29.-30.08 ja 13.09.2019 Tallinn, vene keeles

Koolitajad eesti keeles: Meelis Kukk ja Marina Sepp
Koolitaja vene keeles: Maria Žuravljova

 • Trauma läbi elanud lapse mõistmine ja toetamine
  21.-22.11.2018 Tallinn, eesti keeles
  29.-30.01.2019 Tallinn, vene keeles
  6.-7.02.2019 Jõhvi, vene keeles
  29.-30.10.2019 Tallinn, eesti keeles

Koolitaja eesti keeles: Merle Poom
Koolitajad vene keeles: Pille Isat ja Julia Vinckler-Nannattu

 • Psühholoogiline kriisiabi
  12.-13.02.2019 Tallinn, eesti keeles
  14.-15.02.2019 Ida-Viru, vene keeles
  19.-20.02.2019 Tartu, eesti keeles
  21.-22.02.2019 Tallinn, vene keeles

Koolitaja eesti ja vene keeles: Mihhail Belajev

 • Lastevaheliste suhete toetamine
  8.-9.03.2019 eesti keeles
  4.-5.04.2019 eesti keeles
  10.-11.10.2019 Ida-Viru, vene keeles
  14.-15.11.2019 Tallinn, vene keeles

Koolitaja eesti keeles: Mihhail Belajev
Koolitajad vene keeles: Maria Žuravljova ja Julia Kovalenko

Koolitajatelt nõutakse koolitusmooduli teemaga seotud eriala või lähedase eriala kõrgharidust ning koolitamiskogemust viimasel kahel aastal (vähemalt üks koolitus igal aastal)

Koolituse läbimisel väljastatakse tõend.

Kasulik lugemine

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
• Sotsiaalhoolekandeseadus
ÜRO lapse õiguste konventsioon
• Sotsiaalministeerium „Asendus- ja järelhooldus

Lisainfo

Sirli Arro
projektijuht-koolitusspetsialist
sirli.arro@tai.ee 
659 3845

Merle Lust
analüütik – koolitusspetsialist
merle.lust@tai.ee  
659 3928

Kirke Võisula
koolitusspetsialist
kirke.voisula@tai.ee
659 3925