Skip to content

Lastele ja noortele suunatud digitaalse toiduturunduse uuring

Pilootuuringu eesmärk on saada ülevaade 3–17-aastaste laste kokkupuutest nn ebatervislike toitude makstud digitaalse turundusega. Ebatervislikeks toitudeks loetakse uuringus suure suhkrute, küllastatud rasvahapete ja/või soola sisaldusega toite.
Uuringus on oodatud osalema 3–17-aastased eesti keelt kõnelevad lapsed ja noored, kes kasutavad Androidil põhinevat digiseadet (nutitelefon, tahvelarvuti). Uuringut korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa Regionaalbürooga.

Mida me uurime?

 • jäädvustatud reklaamide hulk kogu valimi ulatuses
 • toidu või joogi reklaamide osakaal
 • lastele mitte turundada lubatud reklaamide osakaal (WHO Euroopa regioonaalbüroo toitaineprofiili mudeli järgi (WHO-Euroopa NPM))
 • toimiva Media ID-ga (numbrite ja tähtede kogum, mis on pildile, videole jms iseloomulik ja unikaalne) reklaamide osakaal
 • toidu- ja joogireklaamide osakaal
 • toimiva internetiaadressiga (URL) toidu/joogi reklaamide osakaal

Ajakava

Värbamine Uuringus osalemine Tulemuste esitamine
kuni 27.06.2021 või kuni 200 osaleja täitumiseni 2 nädalat IV kvartal 2021

Uuringus osalejale

Keda oodatakse osalema?

Uuringusse oodatakse osalema 200 3-17-aastast last ja noort, kes kasutavad Androidil põhinevat digiseadet (nutitelefon, tahvelarvuti). Uuringus osalemise infot levitatakse avalike kanalite kaudu ja uuringus osalemiseks ei pea olema nimelist kutset. Uuringus osalemise eelduseks on nii lapsevanema informeeritud nõusolek kui lapse enda soov uuringus osaleda.

Osaleja peab olema valmis (kas ise või lapsevanema abiga) installima oma nutiseadmisse spetsiaalselt digitaalse turunduse andmete kogumiseks välja töötatud rakenduse Reality Meter. Uuritaval palutakse kasutada uuringu jooksul ainult ühte seadet.

Rakendus kogub automaatselt andmeid sotsiaalmeedia platvormidel (YouTube, Facebook ja Instagram) reklaamide kohta, mida laps avab (reklaami pealkiri, sisu, kestus, reklaamiga kokkupuute aeg, millisel sotsiaalmeedia platvormil reklaam on ja reklaamiga kokkupuute kellaaeg). Veebilehtedele sisestatud paroole ja muud teavet, näiteks pangaandmeid, ei koguta. Uuringus osalejal ei ole pärast rakenduse installimist vaja teha muud, kui hoida rakendus uuringu toimumise ajal aktiivsena. Perioodi lõppedes palutakse osalejatel uuringu lõpetamiseks rakendus desinstallida.

Kuidas liituda uuringuga?

 1. Lapse liitumiseks uuringuga peab lapsevanem andma nõusoleku ja täitma küsimustiku, mis võtab aega umbes 5 minutit, hiljemalt 27.06.2021. Kui perest osaleb mitu last, tuleb täita iga lapse kohta eraldi küsimustik. Uuringusse saab lisada ühe pere poolt kuni 4 last. Uuringus osalemine on piiratud 200 osalejaga. Osalejate arvu täitumisel veebiküsimustik suletakse ja uuringuga enam liituda ei saa. Küsimustik ja nõusoleku andmine
 2. Pärast nõusoleku andmist palutakse lapse digiseadmesse installida rakendus Reality Meter. Pärast küsimustiku täitmist saadab uuringu teostaja Tervise Arengu Instituudist lapse telefoninumbrile sõnumina või e-posti aadressile personaalse installimise lingi, juhised ja lingi uuringu tutvustusele. Kui lapsel oma digiseadet ei ole, siis tuleb uuringus osalemiseks installida rakendus lapsevanema seadmesse, mida laps põhiliselt kasutab ning aktiviseerida rakendus vaid siis, kui laps seadet kasutab.
 3. Rakendus peab olema digiseadmes aktiivne kaks nädalat, mille möödudes tuleb rakendus desinstallida.

Vabatahtlik osalemine

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uuringus osalemise võib igal ajal katkestada ilma põhjendamata. Uuringu katkestamisel palutakse sellest uuringu läbiviijale teatada. Kui uuringus osalemine katkestatakse, kustutatakse kõik selle hetkeni kogutud andmed ja neid ei kasutata analüüsis.

Kas osalemine on anonüümne?

 • Uuring ei ole anonüümne. Uuringus osaleja saab numbrilise koodi ning rakenduse väljatöötaja Reality Mine Ltd annab numbrilisele koodile vastava uue numbri (ID), mis võimaldab uuringu läbiviijatel siduda uuringus osalevat last tema kasutatava seadmega.
 • Informeeritud nõusoleku andmisel saadud andmetele, uuringu koodivõtmele ja kõikidele uuringu käigus kogutud andmetele on ligipääs vaid Tervise Arengu Instituudi uuringu meeskonnal.
 • Uuringus osalejal on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me hoiame ning õigus peatada meiepoolne isikuandmete töötlemine. Selleks tuleb pöörduda uuringu läbiviija poole allpool oleval e-posti aadressil.
 • Rakenduse kasutamisega kogutud andmed Reality Mine serveris on kogu uuringu jooksul kodeeritud kujul ja neid säilitatakse maksimaalselt üks aasta alates andmete kogumise esimesest kuupäevast, seejärel andmed kustutatakse.
 • Uuringu tulemused avaldatakse üldistatult ja Teie või Teie lapse andmeid ei avaldata kusagil.

TAI andmekaitse põhimõtted

Uuringus osalemise tasu

Uuringus osalev laps, kes hoiab oma digiseadmes rakenduse uuringuperioodi lõpuni installituna ja aktiivsena, saab uuringus osalemise eest tasuks 15 euro väärtuses Partner kinkekaardi, mis saadetakse talle e-posti aadressile elektrooniliselt. Alla 7-aastase lapse ja lapse, kellel ei ole e-posti aadressi puhul saadetakse kinkekaart vanemale. TAI töötajatele ja nende pereliikmetele kinkekaarte ei jagata.