Kahjude vähendamise keskus

Tagasi

11. MAI 2017

Uuringud

pdf Riskianalüüs "Kahjude vähendamise keskustega kaasnevad riskid Tallinna näitel"

Analüüs selgitab, kuidas on võimalik rajada kahjude vähendamise keskusi nii, et sellega kaasneks võimalikult vähe riske keskkonnale, keskuse töötajatele ning elanikkonnale. Kõrgematele riskidele ehk riskidele, mis suure tõenäosusega avalduvad ning kujutavad endas inimeste elule ja tervisele ohtu, on koostatud tegevuskava nende vältimiseks või vähendamiseks.
Lisaks analüüsitakse, kui palju ja kuhu on Tallinnas keskuseid vaja, et süstimisega kaasnevate kahjude ja kulude vähendamine oleks maksimaalne.
Avaldatud: oktoober 2016

pdf HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis, 2000–2016

Lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 2000–2016. Koostamisel on kasutatud eelkõige Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi andmeid, aga ka Sotsiaalministeeriumi andmeid ning erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.
Avaldatud: aprill 2017