Kahjude vähendamise uudised

Tagasi

11. MAI 2017

Kahjude vähendamine

Kahjude vähendamise (harm reduction) eesmärk on vähendada kahju ja kulutusi, mida ühiskonnale, tarvitajale endale ja tema lähedastele tekitab uimastite tarbimine.

Kahjude vähendamise teenus hõlmab endas mitmeid sotsiaalseid tugiteenuseid uimastisõltlastele, mitmekülgse teabe levitamist ning ka turvalisemaks süstimiseks ja seksuaaleluks vajalike vahendite jagamist.

Teenus põhineb teadmisel, et kõik narkootikumide tarvitajad ei soovi või ei suuda tarvitamist lõpetada. Seetõttu tuleb tarvitajatega luua usalduslik kontakt ning pakkudes vajalikke tugiteenuseid ja vahendeid, motiveerida ning nõustada neid turvalisemalt käituma.

Ühiskonnale on kahjude vähendamise teenus kasulik, sest see aitab vähendada narkomaaniaga seotud negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi. Samuti aitab see muuta elukeskkonda turvalisemaks. 

Eestis pakutakse kahjude vähendamise keskustes järgmisi teenuseid:

  • nõustamine (kogemusnõustamine, psühholoogiline nõustamine, sotsiaalnõustamine, õigusabi)
  • terviseteemaline nõustamine: kuidas turvalisemalt narkootikume kasutada ja üledoose vältida
  • üledoosidest tingitud surmade vältimiseks opioide süstivatele narkomaanidele ja nende lähedastele elupäästva ravimi (naloksoon) võimaldamine koos vastava koolitusega
  • puhaste süstalde ja nõelte jagamine
  • kasutatud süstalde ja nõelte kogumine ning hävitamine
  • kondoomide jagamine
  • pesemisvõimaluste ja riideabi pakkumine
  • infektsioonide ennetamine, varane infektsioonide avastamine (näiteks HIV-testimine) ning suunamine arsti vastuvõtule
  • motiveerimine ja suunamine sõltuvushäirete ravile ning rehabilitatsiooniteenustele
  • sõltuvusprobleemidega naiste seas soovimatute raseduste vältimine

2016. aasta lõpu seisuga pakkus Eestis kahjude vähendamise teenuseid üheksa organisatsiooni.

Kokku oli Eesti eri piirkondades 37 teenuse osutamise kohta, millest 15 olid statsionaarsed keskused ja 22 põhinevad väljatööl. Valdav osa teenuseid on Harjumaal ja Ida-Virumaal, kuid teenuseid pakutakse ka Tapal, Pärnus ja Paides.

Asukohad
Joonis 1. Kahjude vähendamise teenuste paiknemine Eestis

Eestis on ligi 6000 kahjude vähendamise teenuse külastajat ja teenuseid külastatakse aastas üle 130 000 korra. Igal aastal jagatakse läbi kahjude vähendamise teenuste narkootikume süstivatele inimestele üle kahe miljoni süstla.

Kahjude vähendamise teenuste juures olevate erinevate nõustamisteenuste kasutamisest annab ülevaate järgnev tabel. 

Tabel 1. Kahjude vähendamise teenuse kasutamise statistika 2014–2016
Kahjude vahendamine

* Langus võrreldes 2014. a on selgitatav 2015. a süstlavahetuse infosüsteemi (SVIS) andmebaasi lõpliku valmimisega ja kliendiandmete korrastamisega (sh eemaldati andmebaasist need kliendid, kes pole aastaid enam aktiivselt teenusel käinud)