Kahjude vähendamise keskus

Tagasi

28. APRILL 2017

Kontakt

Küsimustega keskuse avamise kohta pöörduge:

Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituut

Küsimustega olukorra kohta piirkonnas võite pöörduda ka piirkonnapolitseinik Tiit Toomepuu poole