Kahjude vähendamise keskus

Tagasi

28. JUUNI 2017

Kahjude vähendamise keskus

Kahjude vähendamise keskuse rajamine Sitsi asumisse on tekitanud kohalikes elanikes vastakaid arvamusi.

Hoolimata teenuse tõendatud efektiivsusest on nii Euroopas kui mujal maailmas inimesed sellise teenuse rajamise vastu nende naabruskonda. Sellele on rahvusvaheliselt antud isegi termin – mitte minu tagahoovis ehk NIMBY (Not In My Back Yard).

Teiste riikide näitel võib aga väita, et kui teenus on juba toimima hakanud selgub, et elanike esialgsed hirmud kasutatud süstalde, kuritegevuse tõusu ja ühiskondliku korra languse suhtes on olnud alusetud. On ka riike (näiteks Taani, Šveits), kus kohalikud elanikud on saanud aru teenuse vajalikkusest ja ise soovinud piirkonna narkoprobleemi lahendamiseks narkomaanidega tegelevaid keskusi. 

On mõistetav, et kahjude vähendamise keskuse rajamine võib olla piirkonna elanikele ebameeldiv ning tekitab hulgaliselt hirme. Nende leevendamiseks toome ära enimlevinud küsimused ning vastame neile. 

Loodame, et see aitab meil kõigil püsida ühtses inforuumis ning vastata saadud päringutele süstlavahetuse teemal. Kui soovite küsimusi lisada või mõnda vastust täiendada, on need alati oodatud.