Kahjude vähendamise keskus

Tagasi

22. JAANUAR 2020

Kahjude vähendamise keskus

Kahjude vähendamise (harm reduction) eesmärk on vähendada kahju ja kulutusi, mida uimastite tarvitamine tekitab ühiskonnale, tarvitajale endale ja tema lähedastele. Kahjude vähendamise teenus hõlmab mitmeid sotsiaalseid tugiteenuseid narkootikumide tarvitajatele, mitmekülgse teabe levitamist ning ka turvalisemaks süstimiseks ja seksuaaleluks vajalike vahendite jagamist.

Teenus põhineb teadmisel, et kõik narkootikumide tarvitajad ei soovi või ei suuda tarvitamist lõpetada. Seetõttu tuleb tarvitajatega luua usalduslik kontakt ning pakkuda vajalikke tugiteenuseid, motiveerida ja nõustada neid turvalisemalt käituma. Ühiskonnale on kahjude vähendamise teenus kasulik, sest aitab vähendada narkomaaniaga seotud negatiivseid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi ning muuta elukeskkonda turvalisemaks.

Kahjude vähendamise keskuse teenused Eestis:

  • nõustamine (kogemusnõustamine, psühholoogiline nõustamine, sotsiaalnõustamine, õigusabi);
  • terviseteemaline nõustamine: kuidas turvalisemalt narkootikume tarvitada ja vältida üledoose;
  • opioide tarvitavatele inimestele ja nende lähedastele elupäästva ravimi (naloksoon) võimaldamine koos vastava koolitusega, et vältida üledoosidest tingitud surmasid;
  • puhaste süstalde ja nõelte jagamine;
  • kasutatud süstalde ja nõelte kogumine ning hävitamine;
  • kondoomide jagamine ja seksuaaltervise alane nõustamine;
  • pesemisvõimaluste ja riideabi pakkumine;
  • infektsioonide ennetamine, varane infektsioonide avastamine (näiteks HIV testimine) ning suunamine arsti vastuvõtule;
  • motiveerimine ja suunamine sõltuvushäirete ravile ning rehabilitatsiooniteenustele.

2018. aastal pakkus Eestis kahjude vähendamise teenuseid kaheksa organisatsiooni. Kokku oli Eesti erinevates piirkondades 33 teenuse osutamise kohta, millest 14 olid statsionaarsed keskused, 19 väljatööl põhinevad ja kaks mobiilset bussi. Enamik teenuseid asub Harjumaal ja Ida-Virumaal, kuid teenuseid pakutakse ka Tapal, Pärnus ja Paides (vt joonist).

 

Kahjude vähendamise teenuste paiknevus Eestis, 2018

keskustejoonis