Liigu edasi põhisisu juurde

Personaalmeditsiini uudiskiri

Rakuvaba DNA muudab vähiravi personaalsemaks

Kasvaja genoomi profileerimine vereproovist ehk vedeliku biopsia võimaldab tuvastada raviks olulisi sihtmärkgeene, ennustada ravitulemust ning diagnoosida haiguse progressiooni isegi kuid varem kui kliinilised ja radioloogilised uuringud.

Euroopa võtab kursi genoomika laiemale kasutamisele tervishoius aastatel 2021—2027 ja edasi

Rahvusvahelisel vähipäeval, 4. veebruaril, avaldas Euroopa Komisjon oma vähiplaani „Europe’s Beating Cancer Plan“, mis on väga ulatuslike meetmete ja soovituste kogu, mille eesmärk on vähendada järgmise seitsme aasta jooksul kogu Euroopas vähki haigestumist ja suremist. Eraldatud 4 miljardit eurot tagab ka piisava rahalise toe, et seatud sihid saavutada.

Eesti vähitõrjeplaan hõlmab ka personaalmeditsiini rakendamist

Valmiv vähitõrjeplaan 2021–2030 kirjeldab Eesti seniseid edusamme ja vajakajäämisi ning seab prioriteedid edasiseks – kuidas tulla toime vähitõrje ja tervishoiusüsteemi ees seisvate katsumustega, tagada igale patsiendile parim võimalik ravitulemus ning toetada patsiente ja nende lähedasi kogu vähiteekonna jooksul.