Skip to content
Muu sündmus
18. märts 2005

Vigastuste registri töörühma laiendatud koosolek

Keel
Eesti
Kava
12.00 - 14.00 Seminar vigastuste levikut, mõju või ulatust hinnanud projektidest

12.00 - 12.20 Vigastussurmadega seotud kahju ühiskonnale, Lenno Uusküla

12.20 - 12.40 Vigastustest tingitud haiguskoormus, Taavi Lai

12.40 - 13.00 WHO/EURO suitsiidikatsete monitooring, Ene Palo

13.00 - 13.20 Laste õnnetusjuhtumite registreerimisest Tallinna ja Tartu raviasutustesse pöördumiste alusel, Ene Tomberg

13.20 - 13.40 Vigastuslevimus küsitlusuuringute andmetel, Liis Rooväli

13.40 - 14.00 Vigastushaigete struktuur, seos alkoholiga ja ravikulud, Enno Kross

14.00 - 14.30 Kohv, suupisted

14.30 - 16.30 vigastuste registri töökoosolek

  • Rahvusvahelise vigastuste registri loomise projekti edenemisest
  • Kokkuvõte eelmise vigastuste registri töörühma töötulemustest
  • Küsimustiku täiendamine eri ametkondades ja tervishoiusüsteemis kogutavate vigastuste andmete ja andmevajaduste kaardistamiseks (töövariant lisatud mailile)
  • Edasine tegevuskava
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut