Liigu edasi põhisisu juurde
Koolitus
-

Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes

Asukoht
Paik

Täpne asukoht saadetakse osalejatele registreerimiskinnituse meiliga.

Sihtrühm
Põhikooli III astme 8 ainevaldkonna (keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia, kehaline kasvatus) õpetajad ja ametkondade esindajad.
Ootame koolitusele osalema koolimeeskondi kuni 8 õpetajaga erinevatest ainevaldkondadest.
Keel
eesti
Eesmärk
1) arendada põhikooli III astme õpetajate teadmisi ja oskusi põhikooli õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimisel ennetamaks põhikooli III astme õpilaste vigastusi ja vigastustele eelnevat riskikäitumist;
2) kaasata õpetajaid edaspidisele koostööle läbiva teema „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamatu lisa, loodava digitaalse õppevaralahenduse „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“ jaoks sisu loomisesse.

 

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • Teab kaasajastatud teaduspõhist infot selle kohta, miks on põhikooli õppekava läbiv teema „Tervis ja ohutus“ oluline ning selle õpetajaraamatu loodav lisa „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine“ vajalik.
  • Oskab integreerida „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamise“ teemat õppekavasse.
  • Oskab ellu viia õppetöös läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alateema „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine“ käsitlemist.
Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi kontaktõpet ja kuni 14 akadeemilist tundi iseseisvat ja praktilist tööd.

Kava
 
  Kontaktkohtumine 25.04
09.30–10.00 kogunemine
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus
13.15–14.00 lõuna  
14.00–16.00 koolitus
Koolitajad
Diva Eensoo, Kadi Luht-Kallas
Dokument läbinutele
tunnistus
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Johanna Martsoo, johanna.martsoo@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses kontaktõppes ja aruteludes osalemine, iseseisva töö ülesannete sooritamine arvestuse saamiseks.