Liigu edasi põhisisu juurde

Suure abivajadusega ja riskikäitumisega noored (grupp on täis)

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Tervise Arengu Instituut

Sihtrühm
Kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad
Keel
eesti
Eesmärk

Lastekaitsetöötaja suurem teadlikkus ja täiendavad töövahendid, et ennetada suure abivajaduse ja riskikäitumise kujunemist, käsitleda noorte juhtumeid süsteemselt ja tulemuslikult, vähendada riske, ennetada riskide eskaleerumist koostöös noore, pere ja võrgustikuga ning aidata leida ja luua noorele ressursse/toetavaid tegureid.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks õppija

  • Teab, milliseid riski- ja kaitsetegureid arvesse võtta riskikäitumisega noorte puhul sekkumismeetodite valimisel.
  • Teab juhtumitöö protsessi suure abivajadusega ja riskikäitumisega noorte puhul.
  • Teab suure abivajadusega lapse ja tema perega suhtlemise eripärasid.
  • Saab aru võrgustikutöö põhimõtetest, väljakutsetest ning vajadusest hoida fookuses noor ja tema pere, kaasata neid.
  • Teab erinevate menetluste (kriminaal-, väärteo- ja tsiviil-) erisusi ja lastekaitsetöötaja rolli nendes.
  • Teab oma rolli ja tegevusi seoses KLA-teenusega – enne, ajal ja pärast ning oskab hinnata pikas perspektiivis teenuse vajadust noore jaoks.
Õppe kogumaht

40 akadeemilist tundi

Kava

17. oktoober
Riskikäitumine ja käitumishäired

7. november
Juhtumitöö suure abivajadusega noorega seoses

22. november
Suure abivajadusega noore ja pere kaasamine

30. november
Võrgustikutöö

6. detsember
Kriminaal- ja tsiviilmenetlus. KLA-teenus.

Õpipäevik: mida tean, oskan, mõistan; ühe juhtumi analüüsimine läbivalt. Õpipäevikut ei hinnata.

Koolituspäevad kellaajaliselt: 10.00-17.00.

Koolitajad
Airiin Demir, Anne Rannaveski-Poola, Taimi Nilson, Evelin Tamm, Annely Reile, Enelis Linnas, Annika Vanatoa, Leanika Tamm
Dokument läbinutele
Tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liana Rumvolt, liana.rumvolt@tai.ee
Lisainfo

Vt. täpseid päevakavasid lisatud failist.

Kava/koolituskava
Koolituskava (pdf, 111.5 KB)