Skip to content
Seminar
06. - 07. detsember 2004

Rahvusvaheline seminar "Isikustatud tervisestatistika - kellele ja milleks?"

Asukoht
Keel
Eesti ja Inglise
Kava

6. detsember

11.00 AVASÕNA. Külvar Mand, Sotsiaalministeerium

11.15 Eesti Põhjamaade ja Euroopa Liidu ruumis: teadvustatud vajadus kvaliteetsete andmete järele. Maarja Mändmaa, Sotsiaalministeerium

 

Esimene sessioon: Sünni- ja surmaandmete korraldus

Moderaator: Kalev Katus, Eesti Demograafia Instituut

11.30 Eesti sünni- ja surmaandmestik: miks isikustatud andmed? Anne Herm, Eesti Statistikaamet

11.50 Rahvastikuregister ja rahvastikustatistika Rootsis- ülevaade. Ingvar Johannesson, Rootsi Statistikaamet

12.20 Kohvipaus

12.40 Rahvastikustatistika ja rahvastiku registreerimine, Mauri Nieminen, Soome Statistikaamet

13.00 Rahvastikustatistika ja rahvastiku registreerimine, Halvard Skiri, Statistics Norway

13.30 Lõuna

14.30 Rahvastiku registreerimine Taanis, Kristian K. Hansen, Taani Terviseamet

14.50 DISKUSSIOON

15.50 Kohvipaus

 

Teine sessioon: Rahvastiku- ja terviseandmete seosed

Moderaator: Katrin Saluvere, Sotsiaalministeerium

16.20 Eesti vajadused tervise – ja rahvastikuandmete seostamiseks: visioon tulevikuks, Luule Sakkeus, Sotsiaalministeerium

16.40 Rootsi rahvastiku registreerimise süsteem- baasinfo rahvastiku tervise ja tervisehoiu jaoks, Ingegärd Sterbäck, Rootsi Maksuamet

17.10 Tervise- ja sotsiaalinfo registriandmete kogumine ja kasutamine Soomes, Mika Gissler, Soome Heaolu- ja Tervisearengu teaduskeskus (STAKES)

17. 30 Rahvastiku- ja terviseandmete seosed Norras, Jens-Kristian Borgan, Norra Statistikaamet, Terviseosakond


 7. detsember

Teine sessioon: Rahvastiku- ja terviseandmete seosed, jätk

Moderaator: Katrin Saluvere, Sotsiaalministeerium

09.00 Rahvastiku- ja terviseandmete seosed Taanis, Kristian K. Hansen, Taani Terviseamet

09.20 DISKUSSIOON

10.20 Kohvipaus

10.50 Rootsi registrite süsteem- epidemioloogilised ja teadusregistrid: Põlvkondlik register, Ingvar Johannesson, Rootsi Statistikaamet


Kolmas sessioon: Sensitiivsed terviseandmed

Moderaator: Ruta Kruuda, Poliitkauuringute keskus Praxis

11.20 Lahendusideid tundlike andmete käsitlemisel,  Arvo Tikk, Tartu Ülikool

11.50 Sõrm pulsil: rahvastiku tervise, tervishoiu ja sotsiaalinfo registrid Rootsis ja nende kasutus tervise- ja sotsiaalvaldkonnas. Magnus Stenbeck, Rootsi Tervise- ja Sotsiaalamet

12.20 Registriandmed teadusuuringutes Soomes, Jari Haukka, STAKES

12.50 Lõuna

13.50 Tundlikud terviseandmed Norras, Jens-Kristian Borgan, Norra Statistikaamet, Terviseosakond

14.20 Tundlikud terviseandmed Taanis, Kristian K. Hansen, Taani Terviseamet

14.40 DISKUSSIOON

15.40 KOKKUVÕTE. Luule Sakkeus, Sotsiaalministeerium

Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut