Skip to content
Koolitus
-

PRIDE põhikoolitus "Lapse vaimne tervis" vene keeles

Asukoht
Sihtrühm
Eestkoste-, hooldus- ja lapsendajapered.
Keel
vene
Eesmärk

Koolituse lõpuks oskab osaleja märgata levinumaid vaimse tervise häireid lastel ja teab, kust abi otsida ning kuidas kohaneda, sh kuidas last vajaduse korral toetada.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • Kirjeldab lapse võimalikke vaimse tervise häireid ja hariduslikke erivajadusi.
  • Kirjeldab esmaseid võtteid, kuidas toetada last, kellel on vaimse tervise häire.
  • Kirjeldab vaimset tervist toetavat keskkonda.
  • Oskab tuua näiteid, kuidas adekvaatselt tegutseda levinumate lapse vaimse tervise probleemide korral.
  • Teab, millised on vaimse tervise teemadel abi pakkuvad asutused/võrgustik.
  • Demonstreerib, kuidas tulla toime lapse varase lapseea traumast tulenevate käitumismustritega

 

Õppe kogumaht

Õppemaht on 20 akadeemilist tundi kontaktõppes, millele lisandub osaleja iseseisev töö mahus 4 akadeemilist tundi.

Kava

 

13. november

10.00 Koolitus algab (Zoomis)
10.00–11.30 Tutvumine, sissejuhatus teemasse. Täiskasvanu vaimne tervis kui lapse tervise alus. Lapse vaimne tervis ja ülevaade vaimse tervise häiretest
11.30–11.45  Sirutuspaus
11.45–13.00 Hariduslikud erivajadused. Vaimne alaareng. Õpiraskused
13.00–13.15 Sirutuspaus
13.15–14.15 Õpivilumushäiretega laste abistamine

 

20. november
10.00 Koolitus algab (Zoomis
10.00–11.30 Sissejuhatus päeva. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Püsivuse treening
11.30–11.45 Sirutuspaus
11.45–13.00 Autismispektri häire ja vanema võimalused last toetada
13.00–13.15 Sirutuspaus
13.15–14.15 Päevaplaan, rutiin, kodureeglid

 

27. november
10.00 Koolitus algab (Zoomis)
10.00–11.30 Sissejuhatus päeva. PTSR-post traumaatiline stressihäire
11.30–11.45 Sirutuspaus
11.45–13.00 Käitumishäired kas probleemne käitumine, väljakutset esitav käitumine või tähenduslik käitumine
13.00–13.15 Sirutuspaus
13.15–14.15 Käitumishäiretega toimetuleku võimalused

 

4. detsember

10.00 Koolitus algab (Zoomis)
10.00–11.30 Sissejuhatus päeva. Söömishäired lastel ja noorukitel
11.30–11.45 Sirutuspaus
11.45–13.00 Rehabilitatsiooniplaan. Vaimse tervise esmaabi. Turvaline kodune keskkond
13.00–13.15 Sirutuspaus
13.15–14.15 Kogemuste jagamine, kokkuvõte koolitusest
Koolitajad
Tatiana Mikhitaryan
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar, marietta.heinsaar@tai.ee
Lisainfo

Teie esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning koolituskutse saatmiseks. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju on eri sihtgruppide esindajaid osalenud TAI koolitustel.

Üldise info Tervise Arengu Instituudi kogutud andmete töötlemise kohta leiate TAI veebist.

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.

ESF logo

Kava/koolituskava