Skip to content
Koolitus
-

PRIDE põhikoolitus "Konfliktide lahendamine laste ja noortega" vene keeles

Asukoht
Sihtrühm
Eestkoste-, hooldus- ja lapsendajapered
Keel
vene
Eesmärk

Koolituse lõpuks oskab osaleja ennetada konflikte lastega ning kasutada praktilisi meetodeid ja tehnikaid konfliktide lahendamiseks

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • Nimetab lapse väljakutsuva käitumise võimalikke põhjuseid.
  • Kirjeldab tõhusaid konfliktide ennetamise meetodeid sh lähtuvalt lapse käitumisest.
  • Analüüsib endast lähtuvalt konfliktide ennetamise ja lahendamise meetodeid ja tehnikaid.
  • Harjutab enda hooldusel olevate lastega tõhusaid konfliktide ennetamise ja lahendamise tehnikaid.

 

Õppe kogumaht

Õppemaht on 20 akadeemilist tundi kontaktõppes, millele lisandub osaleja iseseisev töö mahus 4 akadeemilist tundi.

Kava

 

20. november

10.00 Koolitus algab (Zoomis)
10.00–11.30 Sissejuhatus ja koolituspäevade tutvustus. Konflikti mõiste, konflikti tüübid
11.30–11.45  Sirutuspaus
11.45–13.00 Lapse ja nooruki väljakutset tekitav käitumine
13.00–13.15 Sirutuspaus
13.15–14.15

Päeva kokkuvõte ja tagasiside

 

27. november
10.00 Koolitus algab (Zoomis
10.00–11.30 Laste ja noorukite konfliktide eripärad. Konflikti juhtimine 3-sammu meetod
11.30–11.45 Sirutuspaus
11.45–13.00 Konfliktijuhtimise erinevad võimalused ja meetodid
13.00–13.15 Sirutuspaus
13.15–14.15

Päeva kokkuvõte ja tagasiside

 

4. detsember
10.00 Koolitus algab (Zoomis)
10.00–11.30

Väljakutset tekitava käitumise mõistmine. Eneseregulatsiooni arendamine

11.30–11.45 Sirutuspaus
11.45–13.00 Konflikti ja kriisi eristamine (kriisiolukorras ABC põhimõtted). Konflikti lõpetamine
13.00–13.15 Sirutuspaus
13.15–14.15 Päeva kokkuvõte ja tagasiside

 

11. detsember

10.00 Koolitus algab (Zoomis)
10.00–11.30

Konfliktide ennetamine: hoidev keskkond, turvaline paik, rutiinide tähendus, oma tuba ja privaatsus, peretunne

11.30–11.45 Sirutuspaus
11.45–13.00 Konflikti lahendamise sammud
13.00–13.15 Sirutuspaus
13.15–14.15 Kogemuste jagamine, kokkuvõte koolitusest
Koolitajad
Oljona Damaskina
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar, marietta.heinsaar@tai.ee
Lisainfo

Teie esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning koolituskutse saatmiseks. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju on eri sihtgruppide esindajaid osalenud TAI koolitustel.

Üldise info Tervise Arengu Instituudi kogutud andmete töötlemise kohta leiate TAI veebist.

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.

ESF logo