Liigu edasi põhisisu juurde
Koolitus
-

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus Tartus, eesti keeles

Asukoht
Paik

Hotell Dorpat, Tartus

Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad
Keel
eesti keel
Eesmärk

Koolituse tulemusel oskab õppija kasvatada ja toetada lapse- ja perekesksest lähenemisest lähtuvalt asendushooldusel viibivat last, võttes arvesse tema võimalikku trauma ja kaotuskogemust, arengulisi erivajadusi ning asutuse põhisest hooldusest tulenevaid eripärasid

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

 • tunneb olulisemaid lapse arengu etappe ja kiindumussuhte olemust;
 • tunneb ära tunnused ja/või käitumise, mis viitavad lapse võimalikule trauma kogemusele, väärkohtlemisele või psühholoogilistele probleemidele ja oskab neis olukordades last toetada;
 • oskab asendushooldusel oleva lapsega luua usalduslikku suhet ja toetab lapse potentsiaali arengut kasutades positiivse vanemluse põhimõtteid;
 • teab, kuidas tagada turvalist, toetavat ja põhiõigusi järgivat keskkonda lastele asendushooldusel;
 • oskab asendushooldusel olevat last toetada raskete olukordade ja emotsioonidega toime tulemisel ja teab, kuidas ise asenduskodus töötamisest tulenevate pingete ja väljakutsetega toime tulla;
 • teab, kuidas käituda konfliktses olukorras asendushooldusel viibivate lastega ja enda meeskonnaga
Õppe kogumaht

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus koosneb 8 moodulist ning kestab kokku 160 akadeemilist tundi (sellest 144 akad/h kontaktõpe ja 16 akad/h iseseisev töö). Koolituse kontaktõpe on jaotatud kaheksateistkümnele koolituspäevale.

Moodulite teemad ja kontaktõppe maht:

 1. Lapse areng ja kiindumus (16 akad/h)
 2. Trauma ja kaotus (16 akad/h)
 3. Väärkohtlemine (16 akad/h)
 4. Töötaja vaimne tervis (16 akad/h)
 5. Lapse vaimne tervis (24 akad/h)
 6. Positiivne vanemlus (24 akad/h)
 7. Lapse õigused (20 akad/h)
 8. Konflikti juhtimine (12 akad/h)
Koolitajad
Lemme Haldre, Malle Roomeldi, Eha Berezjuk, Mariana Saksniit, Maria Žuravljova, Elmet Puhm, Margarita Ingel, Koidu Tani-Jürisoo, Julia Kovalenko-Djagileva
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar, marietta.heinsaar@tai.ee
Lisainfo

Töötajaid saab koolitusele registreerida asutus. Töötaja koolitusvajadusest peab asutus Tervise Arengu Instituudile teada andma esimesel võimalusel pärast töötaja tööle asumist ning märkima ka töötaja koolitusele registreerimise aja Majandustegevuse registrisse. Registreerimiseks võtke ühendust marietta.heinsaar@tai.ee. Gruppe komplekteerides võtame ühendust asutustega kinnitamaks töötaja(te) osalemise konkreetsetel koolituspäevadel.

Koolituse läbimisel väljastatakse tunnistus. Tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses kontaktkoolitusel osalemine ja iga mooduli raames iseseisva koduse töö sooritamine arvestatud tasemel.

Märtsis 2022 toimuvad koolitused veebikoolitusena ZOOMIS. Alates aprill 2022 a. toimuvad koolitused kontaktkoolitusena Tartus, hotellis Dorpat.