Skip to content
Koolitus
30. juuni - 01. juuli 2021

Perevanema ja kasvataja lisakoolitus „Konfliktide lahendamine laste ja noortega“

Asukoht
Paik

Täpne toimumiskoht selgub enne koolitust.

Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad.
Keel
Eesti keel
Eesmärk

Osaleja oskab ennetada konflikte lastega ning kasutada praktilisi meetodeid ja tehnikaid konfliktide lahendamiseks.
 

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • Nimetab lapse väljakutsuva käitumise võimalikke põhjuseid.
  • Kirjeldab tõhusaid konfliktide ennetamise meetodeid sh lähtuvalt lapse käitumisest.
  • Analüüsib endast lähtuvalt konfliktide ennetamise ja lahendamise meetodeid ja tehnikaid.
  • Harjutab enda hooldusel olevate lastega tõhusaid konfliktide ennetamise ja lahendamise tehnikaid.
     
Õppe kogumaht

Õppemaht on 18 akadeemilist tundi sellest 16 akad/h kontaktõppes ja 2 akad/h iseseisev töö.
 

Kava

30. juuni

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Tutvumine, ootused koolitusele ja       sissejuhatus teemasse.

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Ebakohase käitumise mõiste, eesmärgid ja kohased sekkumised.

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Konfliktihalduse põhimõtted, karistuslik ja mittekaristuslik/mõjus lähenemine konfliktidele.

15.30-15.45 Sirutuspaus

15.45-17.15 Mõjusa konfliktilahendusvestluse läbiviimine.

1. juuli

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Konfliktilahenduseks vajalike oskuste harjutamine: heastav ring.

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Konfliktide ennetamise ja lahendamise tõhusad meetodid ja tehnikad.

13.15-14.00 Lõunapaus

14.00-15.30 Konfliktivahendus.

15.30-15.45 Sirutuspaus

15.45-17.15 Koolitusest kokkuvõtte tegemine, edasise kavandamine.

Koolitajad
Koidu Tani-Jürisoo
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar, marietta.heinsaar@tai.ee
Lisainfo

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: 

http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

Kava/koolituskava