Liigu edasi põhisisu juurde

Muudatuste juhtimine (grupp on täis)

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Tartu Hotell

Sihtrühm
Koolitusele on oodatud 4–6-liikmelised meeskonnad, kus vähemalt 3 inimest on omavalitsusest.
Keel
eesti keel
Eesmärk

Võimekamad kohalike omavalitsuste juhid, kes algatavad ja juhivad muutusi ning tagavad seeläbi kogukondade arengu ja heaolu.

Oodatav tulemus

Koolituse tulemusena on osalejad:

  • teadvustanud muudatuse edutegurid ja süsteemse ning teadliku muudatuste juhtimise vajaduse ja väärtuse meie elus ja töös;
  • teadvustanud ja mõistnud iseenda rolli ja tegevusi muudatusprotsessi vältel nii meeskonnas kui juhina;
  • teadvustanud tervikliku muudatuse algatamise, planeerimise ja elluviimise protsessi mudeli ning teadvustanud kommunikatsiooni edutegurid muudatuste elluviimisel;
  • koostanud ADKAR tegevusplaani muudatuse elluviimiseks vajaliku teadlikkuse, tahte, teadmiste, võimekuse ja kinnistavate tegurite tekitamiseks ADKAR lõuendi abil;
  • õppinud sõnastama muudatusvisiooni ja looma põlevat platvormi;
  • sõnastanud isiklikud rakendamise eesmärgid ja saanud kolleegilt tuge plaani täiustamisel.
Õppe kogumaht

14 akadeemilist tundi 

Kava

                   02.06 ja 16.06 ajakava

09.30–10.00  kogunemine
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45  paus
11.45–13.00  koolitus
13.00–13.45  lõuna
13.45–15.15  koolitus
15.15–15.30  paus
15.30–16.30  koolitus
Koolitajad
Koolitust viib ellu Change Partners OÜ
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Merike Org, merike.org@tai.ee
Lisainfo

Kõik koolitusele registreeruvad meeskondade liikmed palun eraldi registreerida!

Koolitus toimub Norra toetusest 20142021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ raames.

Norra