Liigu edasi põhisisu juurde

Huvikaitse 29.11 ja 13.12

Koolitus
-

Asukoht
Paik

Pärnu, asukoht täpsustub

Sihtrühm
Koolitusele on oodatud 4–6-liikmelised meeskonnad, kus vähemalt 3 inimest on omavalitsusest.
Keel
eesti keel
Eesmärk

Huvikaitse eesmärk on avalikest huvidest lähtudes kaitsta ja esindada inimeste või rühmade huve, kes võivad olla haavatavad või vajavad abi. See hõlmab õiguste kaitset, heaolu edendamist ja võrdsete võimaluste tagamist. 

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks osaleja:

  • mõistab, mis on huvikaitse olemus, ja

         a) oskab sõnastada oma huvikaitse tegevuse väärtust;

         b) teab, kuidas sõnastada huvikaitse eesmärke.

  • oskab kasutada probleemipuu tööriista, et koostada huvikaitse olukorra analüüsi;
  • teab erinevaid tööriistu ja oskab kasutada vähemalt ühte oma huvikaitse eesmärgi osapoolte kaardistusel;
  • teab erinevaid huvikaitse tegemise meetodeid ja oskab tuua näiteid nende kasutusest sobivas kontekstis (olukord ja osapool);
  • teab kuidas, valdkondade ülene koostöö aitab huvikaitse eesmärke saavutada ja näeb oma eesmärgi seoseid teiste valdkondlike eesmärkide ja partnerite tegevusega;
  • teab, kuidas määrata huvikaitse eest vastutajaid ja kaardistada vajalikke ressursse, et tagada järjepidevus ja jätkusuutlikkus.

Kahe koolituspäeva vahele jääb väike iseseisev töö.

Õppe kogumaht

14 akadeemilist tundi lähiõppe koolitust (2 koolituspäeva)

Kava

                 29.11 ja 13.12 ajakava

09.30–10.00  kogunemine
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45  paus
11.45–13.00  koolitus
13.00–13.45  lõuna
13.45–15.15  koolitus
15.15–15.30  paus
15.30–16.30  koolitus
Koolitajad
Koolitust viib ellu Vabaühenduste Liit, koolitajad Kai Klandorf või Marcus Ehasoo.
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Merike Org, merike.org@tai.ee
Lisainfo

Kõik koolitusele registreeruvad meeskondade liikmed palun eraldi registreerida!

Kui sina saad ja tahad oma kodukandis mõne sihtrühma heaolu edendada, siis tule huvikaitse koolitusele ja leidke lahendused koos teistega oma vallas.  

Koolitus toimub Norra toetusest 20142021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ raames.

Norra