Skip to content
Koolitus
27. mai 2021

Grupp täitunud! Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

Asukoht
Paik

Koolitus viiakse läbi Zoomi keskkonnas

Keel
eesti keel
Eesmärk

Koolituse eesmärk on arendada lasteaiatöötajate teadmisi ja oskusi arengulise erivajadusega lapse märkamisest ja tema arengu toetamisest lasteaias, turvalise arengukeskkonna kindlustamisest, käitumisprobleemide ennetamisest ja koostööst arengulise erivajadusega lapse toetamisel.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks õppija

  • saab aru, milline on arengulise erivajadusega laps ja tema toimetulek rühmas
  • oskab luua ja kasutada rühmas positiivset käitumist toetavaid reegleid ja suunata laste käitumist, sealhulgas plaanida ja ellu viia lapse enesehinnangut tõstvat süsteemset tegevust
  • tunneb ja oskab valida neid mänge, mis aitavad kaasa iga lapse individuaalsele arengule ja kujundavad rühmas positiivsed suhted
  • mõistab lapse arengu huvides tehtava koostöö tähtsust nii rühmas, lasteaias kui ka väljaspool seda ning teab kaasava hariduskorralduse põhimõtteid
  • oskab sekkuda ja tegutseda probleemses olukorras
  • teab, kelle poole vajaduse korral pöörduda, et algatada arengulise erivajadusega lapse toetamiseks koostöö või leida probleemile lahendus
  • teab, kust leida olulisi allikaid ja materjale oma töö tõhustamiseks laste vaimse tervise toetamiseks, suuremate probleemide ennetamiseks ning enda läbipõlemise ennetamiseks
Õppe kogumaht

8 akadeemilist tundi, sellest 6 tundi kontaktõpe veebis ja 2 tundi iseseisev töö

Kava
09.45-10.00 veebikoolitusele sisenemine
10.00-11.30 veebikoolitus
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 veebikoolitus
13.15-14.00 lõuna
14.00-15.30 veebikoolitus

 

Koolitajad
Kärt Käesel
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, telefon 659 3923, e-post liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Tõendi väljastamiseks tuleb osaleda vähemalt 85% veebikoolitusel ning lahendada iseseisev ülesanne.