Liigu edasi põhisisu juurde
Koolitus
-

Gordoni perekooli koolitus kasuperedele

Asukoht
Paik

Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, Tallinn

Sihtrühm
Kasuvanemad (hooldus, lapsendaja ja eestkostepered)
Keel
Eesti keel
Eesmärk

Koolitusprogrammi läbimise tulemusena teab lapsevanem, kuidas teadlikumalt toetada lapse arengut ja suhteid perekonnas.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • oskab tõhusamalt tugevdada ja taastada kontakti lapse ning teiste pereliikmetega
  • suudab märgata lapse probleeme ja nendele tõhusamalt reageerida
  • omab ülevaadet abistamisprotsessist ja teab, mis on toetav ja aktiivne kuulamine
  • teab, kuidas käituda vastuvõetamatus olukorras
  • tunneb kehtestava minasõnumi mudelit ja oskab seda ka kasutada
  • teab erinevaid konfliktilahendusmeetodeid
  • on teadlik enda isiklikest väärtustest ja oskab toime tulla erinevate väärtuskonfliktidega.
Õppe kogumaht

Õppemaht on 32 akadeemilist tundi kontaktõppes.  Õppijate arv ühes grupis on kuni 16 inimest. 

Kava

21.04.22 I moodul: ülevaade kursusest; maailm läbi käitumise akna; lapsevanem – müüdid ja tegelikkus, isiklikke eesmärkide seadmine.

28.04.22 II moodul: lapse probleemi märkamine; suhtlemistõkked ja nende vältimine; toetav ja aktiivne kuulamine.

05.05.22 III moodul: ülevaade abistamisprotsessist; aktiivse kuulamise tingimused; aktiivne kuulamine väikelastega; tõhus eneseavamine.

12.05.22 IV moodul: käitumine vastuvõetamatus olukorras; minasõnum ja sinasõnum; kehtestava minasõnumi mudel; käiguvahetus kehtestavas mudelis.

19.05.22 V moodul: kehtestava sõnumi kasutamine; tüüpvead kehtestava käitumise korral; keskkonna kohandamine konfliktide vältimiseks; isiklike eesmärkide ülevaatamine.

26.05.22 VI moodul: konflikti olemus; võit-kaotus tüüpi konfliktlahendused; võimu mõju; võitja-võitja konfliktilahendusmeetod.

02.06.22 VII moodul: eeltöö enne võitja-võitja meetodi kasutamist; vajaduste ja lahenduste eristamine; võitja-võitja mudeli 6 sammu; võitja-võitja lahendused kogupere situatsioonides.

09.06.22 VIII moodul: väärtus- ja vajaduskonflikti eristamine; väärtuserinevus ja väärtuskonflikt; väärtuskonfliktide lahendamise valikud; isiklikud väärtused ja eneseaktsepteerimine.

Koolitajad
Meelike Saarna
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Mariann Lambing, mariann.lambing@tai.ee
Lisainfo

Andmeid, mida registreerumisel esitasite, kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ja koolituskutse saatmiseks. Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks TAI koolitustel osalemiste kohta. Üldise info Tervise Arengu Instituudi kogutud andmete töötlemise kohta leiate veebist.

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.

ESF logo