Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Muu sündmus

Eesti riiklike toitumissoovituste uuendamise töörühma V koosolek

Millal:
27. jaanuar 2015 10:00 – 15:30
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Kontaktinfo:
Anneli Sammel 
Telefon:
659 3948  
Tutvustus:

Eesti riiklike toitumissoovituste uuendamise töörühma viies koosolek toimus 27. jaanuaril 2015 Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias.

 

Päevakava:

10.00–10.30 Registreerimine ja hommikukohv, tutvustusring

10.30–10.45 Eesti söömissoovituste väljaande struktuur, sh peatükkidesisene ülesehitus

10.45–12.30 Eelnevate vastuvõetud otsuste kinnitav ülevaatamine

1. Vee soovituse täpsustamine laste earühmale
2. Vitamiinide ja mineraalainete otsused

  • Senini kinnitatud otsuste võrdlus Põhjamaade ja EFSA soovitustega
  • Vitamiinide ja mineraalainete soovituse põhjendatuse kajastamise detailsus toitumissoovitustes

3. Liikumissoovitused – koondatud materjal spetsialistidele. Saima Kuu, Tallinna Ülikool

12.30–13.30 Lõuna

13.30–14.30 Täiendavad teemad otsustamiseks

1. Kofeiini ja energiajookide info ja soovituse lisamine väljaandesse
2. Peatükid „Toidu ohutus", „Jätkusuutlik tootmine ja tarbimine" ning „Liikumis- , toitumis- ja toidusoovituste rakendamine"
3. Toidusoovitused

14.30–15.30 Liikumis- ja toitumissoovituste kinnitamise ajakava, edasine tegevus- ja ajakava toitumissoovituste väljaandmiseks ja rakendamiseks

 

pdfEesti toitumis- ja toidusoovituste uuendamise paneelgrupi V koosoleku protokoll
pdf
Toitumissoovituste uuendamise töörühma koosolekute otsused (kumulatiivne, seisuga jaanuar 2015)
Lisa: energia ja toitainete tabelid (.xls)

 

Toitumissoovituste uuendamise töörühma VI koosolek toimub 27. märtsil 2015 Tallinnas, sellele järgnev mais 2015.

 

Eesti riiklike toitumissoovituste uuendamise töörühma varasemad koosolekud: