Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Kuidas kaasata õpilasi?

Millal:
03. detsember 2020 – 11. detsember 2020 09:30 – 15:00
Kus:
Veebikoolitus
Sihtrühm:
Üldhariduskoolide, erikoolide ja kutseõppeasutuste töötajad, tervisenõukogu liikmed, sealhulgas kooli hoolekogu esindajad. 
Maht:
13 tundi
Dokument läbinule:
elektrooniline tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta
Eesmärk:

Praktiline kasu koolitusest on suurem, kui ühest koolist osaleb 2-3 inimest (sh õpilased, koolijuhtkonna esindaja, õpetaja/huvijuht/sotsiaalpedagoog/psühholoog vm).

 

Palume julgelt kaasata koolitusele õpilasi!


Kui olukord võimaldab (kui kool pole distantsõppel), siis soovitame grupil olla koolituse ajal koos kooliruumis, mis hõlbustab koos tegutsemist ja meeskonnaharjutusi.

 

Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilaste osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osapoolte jaoks.

 

Teemad:
 • Töögrupi häälestamine ja juhtimine 
 • Suhtlemistõkked ja nende ületamine
 • Kaasamise mõiste ja põhimõtted 
 • Kommunikatsiooniprotssesside seaduspärasused
 • Muutuste tasemed R. Diltsi järgi
 • Osaluse vormid ja kaasamismeetodid
 

 

Koolitaja:
Pille Murrik, Urmo Reitav
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Registreerumine toimub kuni kohtade olemasoluni.

 

NB! Palume registreerimisel märkida isiklik e-posti ja täpne postiaadress (materjalide postitamiseks ning elektroonilise tõendi väljastamiseks)! 

 

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: liisa.maistrov@tai.ee.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. E-posti aadressile saadame elektroonilise tõendi, millele lisame isikukoodi. Postiaadressile saadame paberkandjal õppematerjalid.
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste üldharidusasutuste esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolituse lõpus osaleja:

 • tunneb kommunikatsiooniprotsessi seaduspärasusi, 
 • teab kaasamise põhimõtteid,
 • oskab põhjendada õpilaste kaasamise vajalikkust ning edasi anda oma teadmisi  kolleegidele,
 • tunneb ja oskab kasutada laste ja noorte kaasamise erinevaid vorme, 
 • oskab jagada vastutust, ära tunda ja äratada huvi õpilastes, 
 • juhindub töös õpilaste reaalsest kaasamisest, 
 • oskab kaasata õpilasi kooli tervisenõukogu töösse.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER