Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Veebikoolitus "Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus"

Millal:
23. november 2020 – 13. detsember 2020 
Kus:
Veebikoolitus
Sihtrühm:
koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õppe-kasvatustöö eest vastutavad inimesed. Ootame koolitusele osalema lasteaiast 2-3 inimest (sh õppe-kasvatustöö eest vastutav inimene ja rühmaõpetaja(d)).  
Maht:
20 akadeemilist tundi, millest 12 tundi (2 päeva) on kontaktõpe veebis ja 8 tundi iseseisev töö
Dokument läbinule:
elektrooniline tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:
Veebikoolitus: 23.11-13.12.2020
Veebiseminarid: 01.12.2020 ja 11.02.2021 kell 10.00-15.30
 
 
Koolitus toimub Moodle’i keskkonnas, kokku 20 akadeemilist tundi (12 tundi  kontakt- või  veebiseminari ja  8 tundi iseseisvat tööd). Moodle’i keskkonnas leiab õppija kõik kursuse läbimiseks vajaliku: õpijuhised, lingid õppematerjalidele ja ülesannetele, videoloengutele ja piltmaterjalile. Samas keskkonnas toimub ka igapäevane suhtlus ja veebiseminar. Iseseisva töö ülesandeid saab õppija paindlikult ise planeerida. Õppejõud on alati valmis osalejate küsimustele vastama.
 
 

Teemad:

 • Lapse seksuaalne areng
 • Mille poolest erineb laste seksuaalsus täiskasvanute omast
 • Seksuaalkasvatuse eesmärgid ja olulisus koolieelses eas
 • Euroopa seksuaalhariduse standardite tutvustamine
 • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted ning toetava ja austava reageerimisviisi valimine
 • Toetavate materjalide (õpetajaraamat, vanematele suunatud materjalid jm) tutvustamine
 • Õpetajaraamatu erinevad teemad (Minu keha; Tunded ja suhted; Enesekehtestamine; Laste saamine) ja nende käsitlemine erinevas vanuses lastega
 • Koostöö lapsevanemate ja kolleegidega laste seksuaalse arengu toetamisel ning seksuaalkasvatuse läbiviimisel

Kava:
Veebiseminari ajakava 01.12.2020 ja 11.02.2021:

09.45-10.00  veebiseminarile sisenemine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 koolitus
13.15-14.00  lõuna
14.00-15.30 koolitus
 
Koolitaja:
Kai Part, Tiivi Pihla
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Ootame Teid koolitusele ja julgustame osalema ka juhul, kui teil puudub varasem veebikoolitusel osalemise kogemus. Kinnitame, et see on jõukohane ning samuti on tagatud sisuline ja tehniline tugi terve kursuse vältel!


NB! Palume registreerimisel märkida isiklik e-posti ja täpne postiaadress (materjalide postitamiseks ning elektroonilise tõendi väljastamiseks)! 

 

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. E-posti aadressile saadame elektroonilise tõendi, millele lisame isikukoodi. Postiaadressile saadame paberkandjal õppematerjalid.
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste koolieelsete lasteasutuste esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolituse lõpus osaleja:

 • Teadvustab eelkoolieas keha-, tunde ja turvalisusekasvatuse olulisust ja koolieelse lasteasutuse rolli selle läbiviimisel
 • Suhtub positiivselt eakohaselt edastatud seksuaal- ja tundekasvatuse läbiviimisse
 • Teab laiapõhjalise seksuaalkasvatuse fookusi hariduses (nt eakohasus, positiivne lähenemine, nõusolek, võrdsus, austus)
 • Teab lapse seksuaalse arengu etappe ja oskab neid seostada metoodilises materjalis käsitletud teemadega
 • Oskab rääkida seksuaalkasvatuse teemadel laste, lapsevanemate ja kolleegidega
 • Suudab luua seksuaalsusega seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
 • Teab, milline on koolitusel tutvustatava juhendmaterjali struktuur, sisu ja oskab seda kasutada

Registreeri:

Registreerumine on lõppenud