Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus

Millal:
27. aprill 2020 – 10. juuni 2020 10:00 – 17:00
Kus:
Veebikoolitus
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
22 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolitusel osalenu mõistab lapse heaolu, oskab seda mitmekülgselt hinnata ja leida lahendusi kasutades juhtumikorraldust.

Kava:

I päev 27. aprill 2020

Koolitusvorm - videoloeng, iseseisev töö ja veebiseminar (kellaaeg ja kanal täpsustamisel)

Ühe juhtumi käsitlemine koos koolitusgrupiga (esimene etapp). Mõisted: hädaohus olev laps, abivajav laps, lapse heaolu. Personaalse vaate leidmine mõistete sisustamisel.

Lapse heaolu: mõistmine (erinevad lähenemised) ja hindamine. Lapse ja perekonna hindamine: hindamise kolmnurk. Esmane hindamine. Lastekaitsetöötaja professionaalsus: intuitsioon, halo efekt, teadvelolek töös. Lapse ja perekonna hindamine: lapse hindamine. Lapse kuulamine, lapsega rääkimine. ÜRO soovitused heaks praktikaks lapse kuulamisel.

Lapse ja perekonna hindamine: vanemate suutlikkuse hindamine. Piisavalt hea vanem. Sõltuvus. Käitumise muutus, muutuse protsessi etapid. Täiskasvanud kliendiga suhtlemise eripärad.

Lapse ja perekonna hindamine: keskkonna hindamine. Keskkonna 5 valdkonda. Suhete ja hoiakute keskkonna olulisus lastekaitsetöös.


II päev 10. juuni 

Koolitusvorm - videoloeng, iseseisev töö ja veebiseminar (kellaaeg ja kanal täpsustamisel)

Töö kodutöödes kirjeldatud lugudega. Juhtumi mõiste – mis on juhtum, mis on piiritletud küsimus, kuidas inimese loo kontekstis juhtumi sõnastust konstrueerida. Näited piiritletud küsimuse ja juhtumi sõnastusest.

Töö kodutöödes kirjeldatud juhtumitega. Juhtumikorralduse protsess ja protsessi etapid. Juhtumi alustamise kriteeriumid. Koostöö erinevate osapooltega juhtumikorralduse protsessis. Barjäärid juhtumikorralduse protsessis tegevuskava elluviimisel.

Juhtumikorraldus (praktiline ülesanne).

Koolituse lõpetamine.

 
Koolitaja:
Merle Linno, Dagmar Narusson
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Kahe koolituspäeva vahel saavad osalejad iseseisva töö, mille käigus tuleb läbi viia ühe lapse probleemolukorra hindamise kirjeldus arvestades lapse ja perekonna hindamise erinevaid aspekte. Kodune töö esitatakse nädal enne järgmise koolituse toimumist koolitajatele. Teisel päeval jätkub töö lapse probleemolukorra analüüsiga, mida osalejad on käsitlenud oma koduses töös.


Koolitajad: Merle Linno ja Dagmar Narusson, Tartu Ülikool

Registreerumine lõppenud

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume teadet aadressil: riina.poder@tai.ee

 

Oodatav tulemus:

Koolituse läbinud osaleja:

 • tunneb lapse heaolu erinevaid käsitlusi
 • tunneb lapse ja perekonna heaolu hindamise raamistikku ja selle elemente
 • oskab kasutada lapse ja perekonna heaolu hindamise raamistikku
 • teab lapse ja perekonnaga töötamise põhimõtteid
 • oskab kasutada kogukonna ja keskkonna ressursse lapse ja perekonna abistamisel
 • oskab koostada juhtumiga seotud dokumente, sh juhtumiplaani STAR-is
 • teab juhtumikorralduse protsessi;
 • teab, kuidas käsitletakse kaasajal juhtumi mõistet ja piiritletud küsimuse mõistet juhtumikorralduses;
 • on koostanud ühe lapse probleemolukorra hindamise kirjelduse arvestades lapse ja perekonna hindamise erinevaid aspekte.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

  Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel. Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.