Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Konverents

Tervisedenduse konverents 2020: Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks

Millal:
15. september 2020 
Sihtrühm:
Maakondade ja kohalike omavalitsuste tervisenõukogude ja -komisjonide liikmed, sotsiaal- ja hoolekandetöötajad, tervishoiutöötajad, kõrg- ja ülikoolide töötajad ja tudengid, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajad, meedia esindajad.  
Keel:
eesti ja inglise keel
Korraldaja:
Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Vaimse Tervise Koalitsioon (VATEK), Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis. 
Hind:
Tasuta
Tutvustus:
Iga-aastane tervisedenduse konverents keskendub sel aastal vaimsele tervisele ning toimub 15. septembril veebikonverentsina.

 

Hea vaimse tervisega inimene kasutab tõhusalt oma võimeid suhetes kodus, õppimises ja töös, tuleb hästi toime igapäevaelu pingetega ning on võimeline aktiivselt ühiskonda panustama. Siiski kogeb elu jooksul vaimse tervise probleeme iga teine inimene ning arvatakse, et aastaks 2030 on vaimne tervis kujunenud levinuimaks rahvatervise probleemiks kogu maailmas. Eestil puudub seni eraldi riiklik vaimse tervise poliitika, kuid valmiv vaimse tervise roheline raamataitab seda tühimikku täita.

 

Teemad


Eesti ja rahvusvaheliste uuringute varal räägime konverentsil vaimse tervise olukorrast ja väljakutsetest Eestis. Jagame Euroopa kogemusi vaimse tervise edendamisel ja varajase märkamise ning abivajaduse korraldamisel kogukondades. Tutvustame valmivat vaimse tervise rohelist raamatut ning arutleme vaimse tervise poliitika rakendamise võimalusi ja kitsaskohti nii riigi kui ka kogukondade tasandil.

 

Veebikonverentsi paralleelsessioonides arutleme vaimse tervise edendamise, vaimse tervise probleemide varase märkamise ja häbimärgistamise vähendamise võimalusi kogukondades. Keskendume nii vanemluse toetamisele, koolipõhisele ennetusele kui ka vaimse tervise probleemidega inimeste märkamisele ja toetamisele haridusasutuses, töökohal ja kogukonnas.

 

Kutsume jagama


Ootame kõrgkoole ja vaimse tervise teemadega tegelevaid organisatsioone tutvustama oma vaimse tervise teemalisi uurimustöid ja häid praktikaid e-posteritena. Selleks palume kokkuvõte esitada hiljemalt 17. augustiks siin. Hiljemalt kaks nädalat enne konverentsi anname teada, millised e-postrid konverentsile pääsevad.

 

Konverentsile ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsuste juhte ja spetsialiste, tervishoiutöötajaid, haridusasutuste, sh kõrgkoolide töötajaid ja tudengeid, tööandjate esindajaid, vaimse tervise probleemidega inimesi esindavate organisatsioonide esindajaid, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajaid ning ajakirjanikke.

 

Registreeri end konverentsile SIIN
 
Kontaktinfo:
Jaanika Siiroja 
E-post:
jaanika.siiroja@tai.ee 
Lisainfo: