Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus

Millal:
21. veebruar 2020 – 04. september 2020 10:00 – 16:30
Kus:
Tartu Hotell
Sihtrühm:
Tartumaa ja Tartu linna koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õppe-kasvatustöö eest vastutavad inimesed. Ootame lasteaiast 2-3 inimest (sh õppe-kasvatustöö eest vastutav inimene ja rühmaõpetaja(d)). 
Maht:
14 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Kava:

Päevakava   

 
I päev
09.30-10.00 kogunemine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 paus
11.45-13.00 koolitus
13.00-13.45  lõuna
13.45-15.15 koolitus
15.15-15.30 paus
15.30-16.30 koolitus
 
II päev
09.30-10.00 kogunemine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 paus
11.45-13.00 koolitus
13.00-13.45  lõuna
13.45-15.30  koolitus

     

 

 
Koolitaja:
Tiivi Pihla, Pilvi Luhaste
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel. Palume selle puudumisel ise mitte kohale tulla. Täname!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. 
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste koolieelsete lasteasutuste esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 

 

Oodatav tulemus:

Koolituse lõpus osaleja:

  • Teadvustab eelkoolieas keha-, tunde ja turvalisusekasvatuse olulisust ja koolieelse lasteasutuse rolli selle läbiviimisel
  • Suhtub positiivselt eakohaselt edastatud seksuaal- ja tundekasvatuse läbiviimisse
  • Teab laiapõhjalise seksuaalkasvatuse fookusi hariduses (nt eakohasus, positiivne lähenemine, nõusolek, võrdsus, austus)
  • Teab lapse seksuaalse arengu etappe ja oskab neid seostada metoodilises materjalis käsitletud teemadega
  • Oskab rääkida seksuaalkasvatuse teemadel laste, lapsevanemate ja kolleegidega
  • Suudab luua seksuaalsusega seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
  • Teab, milline on koolitusel tutvustatava juhendmaterjali struktuur, sisu ja oskab seda kasutada

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER