Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Kuidas kaasata õpilasi?

Millal:
19. märts 2020 – 20. märts 2020 10:00 – 17:15
Kus:
Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja
Sihtrühm:
Üldhariduskoolide, erikoolide ja kutseõppeasutuste töötajad, tervisenõukogu liikmed, sealhulgas kooli hoolekogu esindajad. 
Maht:
16 tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
Eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta
Eesmärk:

Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilaste osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osapoolte jaoks.

Kava:

I päev

09.30 – 10.00  kogunemine

10.00 – 11.30  koolitus

11.30 – 11.45  paus

11.45 – 13.15  koolitus

13.15 – 14.00  lõuna

14.00 – 15.30  koolitus

15.30 – 15.45  paus

15.45 – 17.15  koolitus

 

II päev

08.30 – 09.00  kogunemine

09.00 – 10.30  koolitus

10.30 – 10.45  paus

10.45 – 12.15  koolitus

12.15 – 13.00  lõuna

13.00 – 14.30  koolitus

14.30 – 14.45  paus

14.45 – 16.15  koolitus

 
Koolitaja:
Pille Murrik, Urmo Reitav
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Praktiline kasu koolitusest on suurem, kui ühest koolist osaleb 2-3 inimest (sh õpilased, koolijuhtkonna esindaja, õpetaja/huvijuht/sotsiaalpedagoog/psühholoog vm).

Palume julgelt kaasata koolitusele õpilasi!

 

Registreerumine toimub kuni kohtade olemasoluni.

 

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: liisa.maistrov@tai.ee.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. 
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste üldharidusasutuste esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilase osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osapoolte jaoks.

Kursuse läbinu:

  • tunneb kommunikatsiooniprotsessi seaduspärasusi, 
  • teab kaasamise põhimõtteid,
  • oskab põhjendada õpilaste kaasamise vajalikkust ning edasi anda oma teadmisi  kolleegidele,
  • tunneb ja oskab kasutada laste ja noorte kaasamise erinevaid vorme, 
  • oskab jagada vastutust, ära tunda ja äratada huvi õpilastes, 
  • juhindub töös õpilaste reaalsest kaasamisest, 
  • oskab kaasata õpilasi kooli tervisenõukogu töösse.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER