Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda

Millal:
26. november 2019 – 27. november 2019 
Kus:
Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
16 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Lastekaitsetöötaja tunneb perevägivalla toimemehhanisme, mõju lapsele ning teab, mida on võimalik teha lapse ja pere abistamiseks.

Kava:

Koolituse tulemisena osalenu:

  • mõistab perevägivalla olemust, selle mõjusid ja oskab hinnata selle riski- ja kaitsetegureid
  • mõistab, et tegeleda on vaja terve perega - lapse ja ohvrist vanema ning vägivallatsev vanemaga
  • oskab kirjeldada ohvrist vanema psühholoogilist olukorda ning selgitada põhimõtteid, kuidas luuakse temaga usaldussuhet, et aidata teda muutuse faase läbima
  • teab erinevaid teenuseid, abivõimalusi ning on valmis tegema teenuseosutajatega koostööd, mõistab võrgustikutöö olulisust
  • tunneb perevägivalla juhtumitega töötamist puudutavat seadusandlust ja võimalusi pere toetamiseks menetluse jooksul

 

26. november 2019

09.30 - 10.00 Saabumine ja registreerimine

10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Perevägivalla mõiste, statistika, uuringud. Perevägivalla mõju lapsele.

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Perevägivalla mõju lapsele, trauma.

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Perevägivalla toimemehhanismid. Vägivalla mõju ohvrile.

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Vägivallatseja tegevusmeetodid, mõttemaailm. 

 

27. november 2019

08.30 - 09.00 Saabumine ja registreerumine.

09.00 - 10.30 Laste toetamine tsiviilmenetluses perevägivalla juhtumite puhul.

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Laste toetamine tsiviilmenetluses perevägivalla juhtumite puhul. Protsessi mõju lastele.

12.15 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.15 Lastekaitse roll ja koostöö ohvriabiga, politseiga, naiste tugikeskustega. MARAC
                      võrgustikutöö mudel.

14.15 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 16.00 Teenused pere abistamiseks. Kuidas suhelda ohvriga, vägivallatsejaga, lapsega.                                     Kokkuvõte koolitusest.

 

 
Koolitaja:
Mariana Saksniit, Kait Sinisalu, Merle Albrant, Piia Roosileht
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitajad:

Mariana Saksniit - kliiniline lapsepsühholoog, perevägivalla ekspert ja koolitaja

Kait Sinisalu - psühhoterapeut, perevägivalla ekspert ja koolitaja

Merle Albrant ja Piia Roosileht - juristid, perevägivalla eksperdid ja koolitajad

Maiju Mumm - Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna juhtivspetsialist

Katrin Pihlap - Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna konsultant

Maht: 16 akadeemilist auditoorse töö tundi

 

Juhul, kui Te olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda võimalikult kiiresti aadressil: riina.poder@tai.ee.

GRUPP ON TÄITUNUD

 

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.