Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Töö lapse ja perega

Millal:
06. mai 2020 – 29. mai 2020 
Kus:
Jõhvi
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
40 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut  
Hind:
tasuta
Eesmärk:

lastekaitsetöötaja toetab abivajava lapse heaolu tagamiseks perekonda ja kaasab last.

Kava:

Koolitusel osalenu:

  • Näeb perekonda süsteemina, oskab määrata pere arengufaasi ja teab, milliste ülesannetega peab pere selles toime tulema.
  • Oskab genogrammi oma töös kasutada algtasemel.
  • Oskab rääkida lapsevanema(te)le lastekaitse ootustest ja väljavaadetest, samal ajal kaasates pereliikmeid koostööle muutuste tekitamisel.
  • Teab baastasemel lapsekeskse vestluse põhimõtteid ja arvestab nendega oma igapäevases töös, sh teab lapse õiguste juhtpõhimõtet "lapse osalemine" ning suudab arvestada sellega oma töös. 
  • Oskab juhtumeid menetledes küsida lapse arvamust, teab eetilisi põhimõtteid lastega suhtlemisel ja oskab neid rakendada töös; teab erinevaid suhtlusvahendeid ja oskab neid vajadusel kasutada.
  • Tunneb ja märkab erinevaid kriisireaktsioone ning oskab suhelda perega kriisiolukorras.
  • Mõistab oma rolli asendushooldusel elava lapse ja tema perega töötades, sh vajadust säilitada asendushooldusel elava lapse identiteet lähtudes lapse parimatest huvidest.

 

6. mai 2020

 9.30 - 10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00 - 11.30 Perekonna mõiste. Erinevad peretüübid. Perekond kui süsteem, laps selle osana. Perekond kui avatud süsteem.

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Pere arengufaasid, kärgpere eripärad.

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Genogramm ja selle kasutamine töös peredega.

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Genogrammi praktilised harjutused


11. mai 2020

 9.30 -  10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00 - 11.30 Lapsekeskne lähenemine. Põhimõtted lapsega vestlemisel. Suhtlusviisid ja -vahendid.

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Vestlus lapsega ja kutse-eetika.

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Lapse areng - väikelapsed ja teismelised.

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Suhtlemine lastega - väärkoheldud lapse suunamine vastavale teenusele

 
12. mai 2020

 8.30 -  9.00 Saabumine ja hommikukohv

 9.00 - 10.30 Kriisi mõiste. Traumaatiliste sündmuste mõjust lapsele ja teistele pereliikmetele.

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Suhtlemine perega kriisiolukorras. Psühholoogilise esmaabi olemus. Kriisinõustamine.

12.15 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.15 Asendushoolduse erinevad vormid. Hooldusperede värbamine ja regulaarne toetus.

14.15 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 16.00 Asendushooldusel elava lapse identiteet. Päritoluperega suhte hoidmise olulisus.

 

29. mai 2020

 9.30 - 10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Kontakti loomine perekonnaga

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Tugevustel põhinev lähenemine

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Koostöö perekonnaga lahenduskeskse mõtlemise kujundamiseks

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Koostöö perekonnaga lahenduskeskse mõtlemise kujundamiseks

Kodutööd koolitusel: perekonnaga ja lapsega vestlemise harjutamine, selle reflekteerimine

 
Koolitaja:
Elmet Puhm, Maria Žuravljova, Sirje Agan-Liive
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitajad:

Maria Žuravljova – TÜ Narva Kolledži programmijuht.
Elmet Puhm - SOS Lasteküla teenuste kvaliteedijuht.
Sirje Agan-Liive - pereterapeut ja kriisipsühholoog


Õppe maht: 
40 akadeemilist tundi, millest 32 on auditoorne ja 8 iseseisev töö.
________________________________________________________________ 

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume teadet aadressil: riina.poder@tai.ee

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

Registreeri:

Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud!

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*