Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

Millal:
22. oktoober 2018 10:00 – 17:15
Kus:
Tartu Hotell
Sihtrühm:
Tartu linna lasteaia personal 
Maht:
8 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Kava:

Päevakava

09.30-10.00   kogunemine
10.00-11.30   koolitus
11.30-11.45   paus
11.45-13.15   koolitus
13.15-14.00   lõuna
14.00-15.30   koolitus
15.30-15.45   paus
15.45-17.15   koolitus

 
Koolitaja:
Kärt Käesel
Kontaktinfo:
Liisa Maistrov 
Telefon:
659 3923 
Lisainfo:

Ühest asutusest on oodatud osalema kuni kaks õpetajat.

 

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel 40. nädalal. Palume selle puudumisel ise mitte kohale tulla. Täname!

 
Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: liisa.maistrov@tai.ee.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. 
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste koolieelsete lasteasutuste esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Õpiväljundid ehk koolituspäeva lõpus osaleja:

  • Väärtustab last kui indiviidi, tema huve ja õigusi;
  • Saab aru, milline on arengulise erivajadusega laps ja tema toimetulek rühmas;
  • Oskab välja töötada ja kasutada positiivset käitumist toetavaid reegleid rühmas, suunata laste käitumist sh planeerida ja läbi viia lapse enesehinnangut tõstvat süsteemset tegevust, sekkuda ja tegutseda kriitilises/probleemses olukorras;
  • Teab ja oskab valida mängurepertuaari, mis aitab kaasa iga lapse individuaalsele arengule ja positiivsete suhete kujunemisele rühmas;
  • Mõistab lapse arengu huvides tehtava koostöö tähtsust nii rühmas, lasteasutuses kui väljaspool seda ning teab kaasava hariduse põhimõtteid;
  • Teab, kelle poole vajadusel pöörduda arengulise erivajadusega laste arengu toetamiseks tehtava koostöö algatamiseks või probleemile lahenduse leidmiseks;
  • Teab kust leida olulisi allikaid ja materjale oma töö tõhustamiseks laste vaimse tervise toetamiseks ja probleemide ennetamiseks.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER