Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5.klass)

Millal:
30. aprill 2018 10:00 – 16:15
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
klassiõpetajad, inimeseõpetuse õpetajad, tugispetsialistid 
Maht:
7 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas.

Kava:


09.45-10.00 Kogunemine


10.00-11.45 Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus
Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus
Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted

11.45-12.30 Lõuna


12.30-14.15 Otsuste langetamise metoodika
Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed
Enesejuhtimise metoodika

14.15-14.30 Paus


14.30-16.15 Otsuste langetamise metoodika
Suhtlemisoskuste arendamise metoodika
Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus. Tagasiside

 
Koolitaja:
Helve Saat, Erle Kuusik
Kontaktinfo:
Merike Org 
Telefon:
659 3845 
Lisainfo:

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE LÕPPENUD, KOHAD TÄITUNUD!

 

Õppekavarühm: aineõpetajate koolitus

 

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun andke sellest kindlasti eelnevalt teada merike.org@tai.ee

 

Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon hiljemalt 5 päeva enne koolituspäeva toimumist.

 

Oodatav tulemus:

Osalejate õpiväljundid:

  • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
  • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
  • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
  • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
  • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.