Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus, Kursus

Ennetus ja kogukonnatöö

Millal:
11. aprill 2018 – 12. aprill 2018 
Kus:
Tartu Hotell
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad; KOV sotsiaalvaldkonna juhid 
Maht:
20 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

koolitusel osalenu mõistab ennetustöö eesmärke, ennetustegevuste sisu ja teadvustab kohaliku omavalitsuse ning lastekaitsetöötaja rolli ennetustegevuse eestvedajana.

Kava:

11. aprill 2018

09.30 - 10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00 - 11.30 Lapse heaolu käsitlus ja lastekaitsetöö laiem kontekst. Lastekaitsetöötaja muutuv roll kohalikus omavalitsuses.

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Lastekaitsetöö põhimeetodid. Lapse heaolu hindamise kolmnurk. Kaitse- ja riskifaktorid.

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Ennetuse kontseptsioon

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Teaduspõhisus ja teadmistepõhisus ennetustegevuses.

 

12. aprill 2018

08.30 - 09.00 Saabumine ja hommikukohv

09.00 - 10.30 Kogukond ja selle ressursid. Kogukonnatöö seos ennetustegevusega KOV tasandil. Kogukonnatöö arendamise võimalused lastekaitses.

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Laste ja perede olukorra analüüsimine kohalikus omavalitsuses, miks ja kuidas.

12.15 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.15 Tulemuspõhine ennetusstrateegia KOV tasandil.

14.15 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 16.00 Teema jätkub.

 

Kodutöö: esimene osa kodutööst täidetakse enne koolitusele tulemist ja võetakse paberkandjal kaasa. Teine osa täidetakse peale koolitust ja saadetakse koolitaja e-mailile.

 

1. osa enne koolitust:

 1. Palun kirjeldage ja analüüsige, kuidas teostate hetkel ennetustegevust kohaliku omavalitsuse tasandil, vastates järgnevale:
 2. Millised on teie kogukonna vajadused ja võimalused laste ja perede heaolu tagamisel?
 3. Kas teil on KOV tasandil koostatud valdkondlik arengukava ja millised on lastekaitse valdkonna prioriteetsed tegevused?
 4. Millised on teie olulisemad sihtrühmad (kogukonna tasandil) ja nendega seotud soovitud tulemused?
 5. Milliseid sekkumisi te lastekaitsetöös hetkel kasutate? Millist teaduspõhist sekkumist või programmi te oma KOV-is kasutate?
 6. Kuidas saate aru, et teie poolt kasutatavad sekkumised toimivad?
 7. Kuidas toimub sekkumiste kvaliteedi hindamine?
 8. Kuidas toimub ennetustegevuste planeerimine teie KOV-is praegu?
 9. Millega olete taganud vajalike teenuste jätkusuutlikkuse ja järjepidevuse oma KOV-is?

Soovitame ülesande täitmisel kaasata ka teisi valkonnaga otseselt või kaudselt seotud spetsialiste/kolleege/ partnereid.

 

2. osa peale koolitust

Variant A:  Essee (maks 2 A4 lk): Laste ja perede heaolu tagamiseks vajalikud ennetustegevused ja kogukonnatöö võimalused meie kohalikus omavalitsuses.

Variant B:  Oma praktika analüüs vastavalt Sotsiaaltöötaja kutsestandardi kompetentsile "Lastekaitse", tegevusnäitaja 1).

 

 
Koolitaja:
Tiina Merkuljeva
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: riina.poder@tai.ee.

Koolituse asukoht täpsustub.

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolitusel osalenu:

 • mõistab ennetustöö eesmärke, sisu ja sellega kaasnevaid ülesandeid,
 • teadvustab oma rolli kodanikuvastutuse ja kogukonna ühiselu edendamisel,
 • tähtsustab KOV laste ja perede heaolu profiili koostamist ja mõistab selle kasulikkust.

Registreeri:

COM_JEM_WRONG_STATE_FOR_REGISTER