Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Huvikaitse tervises

Millal:
23. november 2017 – 24. november 2017 
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
Sotsiaaltöötajad, tervisedendajad, planeerijad, aktiivsed kodanikud 
Maht:
16 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
Eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta (v.a. transport ja majutus kahe koolituspäeva vahel).
Eesmärk:

Koolituse läbinu oskab hinnata vajadust eestkoste järele, luua sobiv eestkoste strateegia ning kasutada valitud meetodeid huvikaitseks terviseprobleemide lahendamisel.

 

Tervis ei ole ainult inimese käitumise ja geneetilise loterii tulemus. Paljud asjad, mis elanikkonna tervist mõjutavad, tulenevad ka keskkonnast - milline on õhu või joogivee kvaliteet, kuidas on reguleeritud liiklus, kui palju näeme enda ümber alkoholireklaami ja kas siseruumides suitsetamine on lubatud või mitte.

 

23-24 november 2017 Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42, Tallinn) toimuv kahepäevane koolitus on suunatud neile, kelle südameasjaks on mõne tervisega seotud avaliku huvi kaitsmine. Ükskõik, kas siis tervislikku keskkonda väärtustava töötajana oma organisatsioonis, ametniku või lapsevanemana kohalikul tasandil või hoopis kodanikuühiskonna aktivistina riiklikes poliitikates kaasa rääkides.

 

Koolitusel kasutame praktilise elu näiteid, et mõelda läbi:

kuidas valida huvikaitseks just paraja suurusega terviseprobleem,

millised poliitikad või programmid saavad probleemi leevendusele või lahendusele kaasa aidata,

kes täpselt nende otsuste eest vastutab ja keda tuleb mõjutada,

milliseid vahendeid huvide kaitseks tavaliselt kasutatakse,

kuidas lühiajaline ja pikaajaline strateegia luua, mis toetab muutusi,

kuidas takistusi ette näha,

kuidas liitlasi leida,

kuidas tulemusi hinnata.

 

Teeme praktilisi töid väikestes gruppides ja proovime mitmeid huvikaitses tavaliselt kasutusel olevaid vahendeid ise kasutada. Samuti räägime lugusid ja uurime õppetunde mitmest Eestis viimase aastakümne jooksul läbiviidud edukast terviseteemalisest huvikaitsekampaaniast.

Kava:

Esimene päev: 23.11.2017

9:30 – 10:00 Hommikukohv ja koolitusele registreerimine
10:00 – 12:00 Tutvustus ja ülevaade
Praktiline harjutus reaalse terviseprobleemi näitel
Töö väikestes gruppides.
12:00 – 12:15 Sirutus- ja kohvipaus
12:15 – 13:45 Teoreetiline ülevaade
13:45 – 14:30 Lõuna
14:30 – 15:30 Praktiline harjutus
15:30 – 15:45 Sirutus- ja kohvipaus
15:45 – 17:00 Teoreetiline ülevaade
Päeva kokkuvõte ja peegeldus

 

Teine päev: 24.11.2017

9:00 – 10:30 Teoreetiline ülevaade
10:30 – 10:45 Sirutus- ja kohvipaus
10:45 – 12:15 Praktiline harjutus
12:15 – 13:00 Lõuna
13:00 – 14:30 Praktiline harjutus:
grupitööde ettekandmine ja vastuargumentide esitamine
14:30 – 14:45 Sirutus- ja kohvipaus
14:45 – 16:00 Teoreetiline ülevaade
Kokkuvõte ja tagasiside

 

Tutvuge palun täpsemalt lisatud pdf-failist.

 
Koolitaja:
Riina Raudne
Kontaktinfo:
Alo Raieste 
Telefon:
659 3927 
Lisainfo:

Koolitusteemad:

Huvikaitse olemus
Huvikaitseks sobiv probleemipüstitus
Huvikaitse strateegia loomine
Koostöö kogukonnaga ja liitlaste leidmine
Huvikaitse meetodid
Praktilised harjutused
"Joome poole vähem" kampaania näide, teised näited
Huvikaitse tulemuste dokumenteerimine ja hindamine

 

Õppekavarühm Täiendkoolituse standardis (RT I, 26.06.2015, 9): Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Koolitusele registreerimine on lõppenud.

 

 
Kava PDF:

Osalemise eeldused:

Motivatsioon, õigeaegselt täidetud registreerimisvorm

Oodatav tulemus:

Õpiväljundid

Teadmised/ hoiakud:
Huvikaitse olemus terviseprobleemide lahendamisel
Poliitilist tahet terviseteemadega tegeleda saab huvikaitse abil
tekitada
Partneritega koostöös saab väheste vahenditega palju ära teha

Oskused:
Valida sobiva suurusega probleem
Raamistada probleem sobivalt
Leida toetavaid, mõjusaid fakte
Arendada ja jutustada lugu
Ette näha vastuargumente
Kaardistada barjäärid
Luua pikaajaline strateegia barjääride ületamiseks
Leida mõjusaid liitlasi
Hinnata