Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Motiveeriv intervjueerimine: algtase

Millal:
29. november 2017 – 14. detsember 2017 
Kus:
Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad; vabade kohtade olemasolul ka võrgustikuliikmed 
Maht:
26 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tunnistus
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja on valmis esmaseid oskusi praktilises töös kasutama.

Kava:

29. november

Motiveeriva intervjueerimise (MI) teoreetiline taust, kujunemislugu ning rakendusvaldkonnad. Ambivalentsus, ebakõla ja sellega toimetulek. MI vaimsus ja protsessid.

09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.30 I plokk

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 II plokk

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.15 III plokk

15.15-15.30 Kohvipaus

15.30-16.30 IV plokk

30. november
Kliendikesksed nõustamistehnikad (avatud küsimused, peegeldused, kokkuvõtted ja kinnitused), info jagamine kliendile MI-le kohasel viisil. Muutustejutt ja samaksjäämisjutt.

09.00-09.30 Registreerimine ja hommikukohv

09.30-11.00 I plokk

11.00-11.15 Kohvipaus

11.15-12.45 II plokk

12.45-13.30 Lõuna

13.30-14.45 III plokk

14.45-15.00 Kohvipaus

15.00-16.00 IV plokk

Iseseisev töö: viiakse läbi üks nõustamissessioon ja analüüsitakse seda PAKK oskustekasutamisest lähtudes (teise ja kolmanda päeva vahel).

14. detsember

Iseseisva töö refleksioon ja analüüs. Oskuste praktiseerimine koolitaja juhendamisel (lähtuvalt kodutööde analüüsist selgunud vajadustest).

09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.30 I plokk

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 II plokk

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.15 III plokk

15.15-15.30 Kohvipaus

15.30-16.30 IV plokk

 

 
Koolitaja:
Siim Värv, Maret Sildala
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitajad: Siim Värv ja Maret Sildala (EMITA) – MI treenerid, omavad töökogemust noorsootöö, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse valdkondades.

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument: tunnistus. Koolituse lõpetamiseks on vajalik 90% auditoorses töös osalemine ning iseseisva töö esitamine.

Maht: 26 akadeemilist tundi, s.h. 21 auditoorse töö tundi seminariruumis ja 5 iseseisva töö tundi.

Õppekava rühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Registreerumine SIIN

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab motiveeriva intervjueerimise (MI) kujunemislugu, mõistab selle põhiolemust,
  • oskab kasutada MI põhitehnikaid, mõistab ambivalentsuse olemust, oskab toetada muutuste juttu,
  • mõistab MI põhiprotsesse ja oskab neid tehnikate abil toetada, oskab eelnevalt valmistudes kasutada MI põhitehnikaid töösituatsioonides,
  • teab oma arengukohti MI praktiseerijana.