Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus

Millal:
11. september 2017 – 19. oktoober 2017 10:00 – 17:00
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
22 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolitusel osalenu mõistab lapse heaolu, oskab seda mitmekülgselt hinnata ja leida lahendusi kasutades juhtumikorraldust.

Kava:

11. september 2017

10.00-11.30 Lapse heaolu. Heaolu käsitlused. Abivajav laps. Hädaohus olev laps. Juhtumikorralduse põhimõtted ja protsessi ülevaade.

11.30-11.45 Kohvipaus.

11.45-13.15 Lapse heaolu: hindamisraamistik: laps. Mõistete kasutamine. Koostöö lapsega.

13.15-14.00 Lõuna.

14.00-15.30 Lapse heaolu: hindamisraamistik: vanemlik hoolitusus. Mõistete kasutamine. Koostöö vanematega.

15.30-15.45 Kohvipaus.

15.45-17.15 Lapse heaolu: hindamisraamistik: keskkond. Keskkonna ja kogukonna käsitlus. Mõistete kasutamine. Koostöö lapse ning pere jaoks oluliste isikutega.

 

19. oktoober 2017

10.00-11.30 Töö osalejate valmistatud juhtumitega: lapse heaolu käsitlemine praktikas, juhtumikorraldamise protsessi alustamine, spetsialisti keelekasutus.

11.30-11.45 Kohvipaus.

11.45-13.15 Juhtumikoosoleku eeltöö, läbiviimine ja järeltöö: osalejate funktsioonid. 

13.15-14.00 Lõuna.

14.00-15.30 Juhtumikorralduse põhimõtted probleemolukorra lahenduste planeerimisel. Tegevuskava koostamine. Juhtumiplaani koostamine STAR-is.

15.30-15.45 Kohvipaus.

15.45-17.15 Kokkuvõte koolitusest. Lapse heaolu hindamise meelespea koostamine, juhtumikorralduseks vajalike põhimõtete kirjapanek.

 
Koolitaja:
Merle Linno, Dagmar Narusson
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitus toimub kahel päeval. Koolituste vaheliseks ajaks saavad koolitusel osalejad iseseisva töö, mille käigus tuleb läbi viia ühe lapse probleemolukorra hindamise kirjelduse arvestades lapse ja perekonna hindamise erinevaid aspekte. Kodune töö esitatakse nädal enne järgmise koolituse toimumist koolitajatele.
Teisel päeval jätkub töö lapse probleemolukorra analüüsiga, mida osalejad on käsitlenud oma koduses töös.

Koolitajad: Merle Linno ja Dagmar Narusson, Tartu Ülikool.

Registreerimine lõppenud.

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: riina.poder@tai.ee.

 

Oodatav tulemus:

Koolituse läbinud osaleja:

  • tunneb lapse heaolu erinevaid käsitlusi
  • tunneb lapse ja perekonna heaolu hindamise raamistikku ja selle elemente
  • oskab kasutada lapse ja perekonna heaolu hindamise raamistikku
  • teab lapse ja perekonnaga töötamise põhimõtteid
  • oskab kasutada kogukonna ja keskkonna ressursse lapse ja perekonna abistamisel
  • oskab koostada juhtumiga seotud dokumente, sh juhtumiplaani STAR-is
  • teab juhtumikorralduse protsessi;
  • teab, kuidas käsitletakse kaasajal juhtumi mõistet ja piiritletud küsimuse mõistet juhtumikorralduses;
  • on koostanud ühe lapse probleemolukorra hindamise kirjelduse arvestades lapse ja perekonna hindamise erinevaid aspekte.