Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Lastekaitsetöö õiguslikud alused

Millal:
06. aprill 2017 – 04. mai 2017 10:00 – 17:00
Kus:
Jõhvi
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
26 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

ülevaade kohaliku tasandi lastekaitsetööd reguleerivast riigisisesest ja rahvusvahelisest õigusest. 

Kava:

6. aprill 2017

  9.30 - 10.00 Saabumine ja registreerumine.

10.00 - 11.30 Lapse õigused, lapse parim huvi (LÕK printsiibid) - Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna esindajad.

11.30 - 11.45 Kohvipaus.

11.45 - 13.15 Tutvumine. Lapse vanus ja õiguslik staatus erinevates menetlustes. Laps tsiviilmenetluses. Laps kriminaalmenetluses (süüdistatav, kannatanu, tunnistaja). Laps väärteomenetluses. Teovõime laiendamine.

13.15 - 13.45 Lõuna.

13.45 - 15.15 Täitemenetlus. Haldusmenetlus.

15.15 - 15.30 Kohvipaus.

15.30 - 17.00 Hädaohus oleva lapse eraldamine perekonnast ja sellega seotud toimingud.

 4. mai 2017

  9.30 - 10.00 Saabumine ja registreerumine.

10.00 - 11.30 Perekonnaõigus, vanema ja lapse õigussuhe. Vanemate ühine hooldusõigus (isikuhooldusõigus, varahooldusõigus, õigus otsustada lapsega seotud asju). Otsustusõigus. Hooldusõiguse osaline ja täielik lõpetamine ning üleandmine ühele vanemale.

11.30 - 11.45 Kohvipaus.

11.45 - 13.15 Hoolgusõiguse üleandmine, piiramine, peatamine ja äravõtmine. Vanem kui lapse seaduslik esindaja. Piirangud. Kohtu nõusolekul tehingute tegemine. Suhtlusõigus. Eestkostja ja erieestkostja. Lepitusmenetlus. Lapserööv.

13.15 - 13.45 Lõuna.

13.45 - 15.15 Kohalik omavalitsus lastega seotud menetlustes (kohtuvälised kokkulepped, kohtuvaidlused). Avalduste ja arvamuste koostamine. Õigus ja kohustus sekkuda eraellu. Eestkostet vajav laps. Ettekirjutus. Esialgne õiguskaitse. KOV eestkostjana. Lapsendamise korraldamine.

15.15 - 15.30 Kohvipaus.

15.30 - 17.00 Teema jätkub. Kokkuvõte - lastekaitsetöötaja õigused ja kohustused lapse huvide kaitsmisel.

Kodutöö:

- kohtule arvamuse koostamine etteantud juhtumist lähtuvalt (peale koolitust, sellele annavad koolitajad tagasiside)

 
Koolitaja:
Andres Aru, Kristi Paron, Kati Valma, Karina Lõhmus-Ein
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Täname koolituskava koostamise eest MTÜ Lastekaitse Liitu koostöös Õiguskantsleri Kantseleiga!

 Koolitajad:

Andres Aru ja Kristi Paron – Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna esindajad;

Kati Valma – Tallinna Nõmme Linnaosavalitsuse lastekaitse peaspetsialist;

Karina Lõhmus-Ein – vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni liige.


Maht:
26 akadeemilist tundi, millest 16 on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.


Õppekava rühm Täienduskoolituse Standardi järgi:
sotsiaaltöö ja nõustamine.

Registreerumine on lõppenud, kuna kohtade arv on täis.

 
Kava PDF:

Oodatav tulemus:

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Teab lapse õigusi ning lapse parima huvi väljaselgitamise põhimõtteid ja protsessi.
  • Teab oma õigusi ja kohustusi lapse huvide kaitsmisel, sh isikuandmete kaitse põhimõtteid koostööpartnerite ja meediaga suheldes.
  • Mõistab vanema ja lapse õigussuhte olemust, lapse perest eraldamise protsessi õiguslikke aluseid.
  • Saab aru enda kui spetsialisti rollist erinevates menetlustes, haldusmenetluse õiguslikest alustest ja kaalutlusotsuse tegemise põhimõtetest.
  • Teab, millised on kohaliku omavalitsuse kohustused lastega seotud menetlustes ja oskab koostada avaldusi ja arvamusi kohtule.
  • Teab kohaliku omavalitsuse kohustusi eestkostjana ning selle teostamiseks vajalikke toiminguid.