Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Ennetus ja kogukonnatöö

Millal:
06. juuni 2016 – 07. juuni 2016 10:00 – 17:00
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
20 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Koolitusel osalenu mõistab lapse heaolu, kogukonda kui ressurssi selle toetamisel ning teab, kuidas analüüsida laste ja perede olukorda omavalitsuses.

Kava:

6. juuni 2016

10.00-11.30 Lastekaitsetöö eesmärk ja väärtused: lapse heaolu ja areng, lapsekeskne lähenemine. Lapse arengulised vajadused erinevates arenguetappides.

11.30-11.45 Kohvipaus.

11.45-13.15 Teema jätkub. Perekond kui oluline kasvukeskkond. Ümbritseva keskkonna mõju lapsele.

13.15-13.45 Lõuna.

13.45-15.15 Ennetavate sekkumiste tasandid, näited sekkumistest erinevatel tasanditel. Kogukond kui ressurss laste heaolu suurendamiseks ja lastekaitsetöö toetamiseks. Lastekaitsetöötaja roll kogukonnas.

15.15-15.30 Kohvipaus.

15.30-17.00 Lastekaitsetöötajate koostööpartnerid, ennetustegevust toetavad teenused piirkonnas.

 

7. juuni 2016

09.00-10.30 Mis on tõendus ja milleks see on vajalik. Tõenduspõhised programmid.

10.30-10.45 Kohvipaus.

10.45-12.15 Laste ja perede olukorra analüüsimine kohalikus omavalitsuses: milleks see on vajalik ja kuidas teostada. Indikaatori mõiste ja indikaatorite tüübid.

12.15-12.45 Lõuna.

12.45-14.15 Teema jätkub. Kuidas leida olemasolevaid andmeid, kuidas andmeid juurde koguda, esitleda, tõlgendada.

14.15-14.30 Kohvipaus.

14.30-16.00 Terviseprofiilid Eestis: senised kogemused piirkonna olukorra analüüsimisel.

 

Kodutöö: oma piirkonna koostööpartnerite, teenuste (MTÜ-de, erasektori, avalike) kaardistamine.

 

 
Koolitaja:
Siiri-Liisi Kraav, Reet Rääk
Kontaktinfo:
Liana Rumvolt 
Telefon:
6593928 
Lisainfo:

Tegemist on pilootkoolitusega. Koolitaja või teha kavas koolituse eel ja järel mõne muudatuse.

Registreerimine on lõppenud, sest grupp on täitunud. Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: liana.rumvolt@tai.ee.

 

 

Oodatav tulemus:

Koolituse läbinud osaleja:

  • väärtustab lapsekeskset lähenemist lastekaitsetöös ja oma rolli laste heaolu toetamisel läbi ennetustegevuse
  • mõistab keskkonna mõju lapse heaolule ning oskab kirjeldada, kuidas kogukonda kaasates lapsi toetada
  • teab, milles seisneb tõenduspõhiste sekkumiste kasu ja miks neid valida
  • väärtustab aja jt ressursside panustamist ning erinevaid pädevusi kaasavat meeskonnatööd ennetustegevuste kavandamiseks ja elluviimiseks
  • teab, kuidas omavalitsuses laste ja perede olukorda tervikuna analüüsida ja selle tulemusi tegevuste planeerimiseks kasutada