Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamine ja ellurakendamine rahvatervises: sissejuhatus IM-i

Millal:
15. märts 2016 – 23. märts 2016 
Kus:
Ovaalstuudio
Sihtrühm:
Spetsialistid, kes tegelevad oma töös inimeste käitumise kujundamisele suunatud sekkumiste väljatöötamise ja elluviimisega. NB! Koolitus on sobiv edasijõudnutele ja kasuks tuleb magistrikraadi olemasolu. 
Maht:
32 akadeemilist tundi; 2 + 2 koolituspäeva
Dokument läbinule:
Tõend
Keel:
Eesti keel
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta. Osalejad väljastpoole Tallinna saavad soovi korral tasuta majutuse kahe koolituspäeva vahel
Eesmärk:

Koolituse läbinu väärtustab tõenduspõhist lähenemist sekkumiste kavandamisel ning tunneb tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamise, ellurakendamise ja hindamise põhimõtteid.

Koolitusel kasutatakse Intervention Mapping* lähenemist.

 

*Kay Bartholomew, Guy S Parcel, Gerjo Kok (2011): Planning Health Promotion Programs: An Intervention Mapping Approach. http://www.interventionmapping.com/

Kava:

Koolitusteemad:

• Sekkumisprogrammile eesmärgi seadmine.

• Soovitud muutuste kirjeldamine: mis peaks inimeste käitumises ja neid ümbritsevas keskkonnas muutuma, et jõuda soovitud eesmärgini?

• Teooriad, mis aitavad soovitud muutusteni jõuda. Teooriale tuginevate meetodite valik. Meetodite praktilise ellurakendamise viisid.

• Sekkumisprogrammi ja selle komponentide väljatöötamise põhimõtted. Koostöö partneritega.

• Programmi edukas elluviimine: programmi kohandamine ja „omanditunde“ tekitamine programmi elluviivate parterite seas.

• Programmi elluviimise ja tulemuslikkuse hindamine; hindamise tulemused kui sisend programmi arendamisesse.

Päev 1: 15.03.2016 kl 10.00-17.00

Päev 2: 16.03.2016 kl 09.00-16.15

Päev 3: 22.03.2016 kl 10.00-17.00

Päev 4: 23.03.2016 kl 09.00-16.15

Detailse päevakavaga on võimalik tutvuda lisatud failist.

 
Kontaktinfo:
Alo Raieste 
Telefon:
659 3927 
Lisainfo:

Koolitusele on võimailik registreeruda SIIN

 

Osalemise eeldused:

Palume registreeruda esimesel võimalusel. Kohtade arv on piiratud. Kõigi koolitusele saanutega võetakse eraldi ühendust.

Oodatav tulemus:

Õpitulemused

Koolituse läbinu:

Hoiakud

Mõistab inimeste käitumise kujunemise keerukust ning läbimõeldud ja mitmekülgse, teooriale tugineva lähenemise vajalikkust sekkumise planeerimisel ja elluviimisel.

Väärtustab piisava aja jt ressursside panustamist ning erinevaid pädevusi kaasavat meeskonnatööd sekkumise hoolikaks kavandamiseks.

Teadmised

Tunneb sekkumiste planeerimise, elluviimise ja hindamise erinevaid järjestikuseid etappe ja oskab probleemipüstitust, programmi eesmärki ning oodatavaid muutusi sõnastada.

Teab, kust saada informatsiooni ja/või vajaminevat tuge asjakohaste teooriate ja uuringuandmete kasutamiseks sekkumise meetodite valimisel ja rakenduste väljatöötamisel.

Tunneb sekkumisprogrammi eduka ellurakendamise eeldusi, sh programmi elluviivate partnerite tõhusa kaasamise põhimõtteid.

Teab, kuidas programmi väljatöötamise käigus planeerida programmi hindamist ning hindamistulemusi arenduseesmärgil kasutada.