Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Infopäev

Alkoholi liigtarvitava patsiendi käsitlus – ravijuhendist praktikasse

Millal:
11. märts 2016 
Kus:
Jõhvi Kontserdimaja
Sihtrühm:
Perearstid, pereõed, teised tervishoiuspetsialistid 
Keel:
Eesti, tõlge vene keelde
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
Tasuta
Tutvustus:

2015. aasta lõpus valmis Tervise Arengu Instituudi juhtimisel ravijuhend „Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus“ ning koos sellega ka peagi ravijuhendite nõukojas heaks kiidetav patsiendijuhend. Tulenevalt ravijuhendist on arendamisel kaks alkoholi liigtarvitavatele patsientidele suunatud teenust - alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine ning alkoholitarvitamise häire ravi. Teenuse osutajateks on sõltuvalt patsiendi probleemist kas üldarstiabi või eriarstiabi osutajad.

Ravijuhendi ja arendatavate teenuste tutvustamiseks  korraldab Tervise Arengu Instituut märtsis infopäevad neljas linnas: Tartus, Pärnus, Tallinnas ja Jõhvis. Infopäeval tutvustatakse ravijuhendit ning räägitakse psühhiaatri, perearsti, psühholoogi, õe, sotsiaaltöötaja ja teiste spetsialistide rollist alkoholi liigtarvitava patsiendi käsitluses. Samuti antakse ülevaade programmi „Kainem ja tervem Eesti“ tegevustest ja üldarstiabi osutaja võimalustest panustada alkoholi liigtarvitamise vähendamisse Eestis.

Registreerumine kuni 25. veebruarini 2016 siin.

Infopäevad korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Kainem ja tervem Eesti" raames.

 
Kava:

12.30–13.00 Registreerimine. Kerge lõuna
13.00–13.15 Infopäeva avamine, Anneli Sammel, Tervise Arengu Instituut
13.15–14.45 Alkoholi liigtarvitava patsiendi käsitlus lähtuvalt ravijuhendist
   13.15–13.45 Perearsti roll alkoholi liigtarvitava patsiendi käsitluses, dr Helen Lasn, Tallinna Perearstide Selts
   13.45–14.15 Psühhosotsiaalse sekkumise roll alkoholi liigtarvitava patsiendi käsitluses, Jane Alop, Tervise Arengu Instituut
   14.15–14.45 Alkoholitarvitamise häire ravi ja erinevate osapoolte roll raviprotsessis, dr Andres Lehtmets, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Eesti Psühhiaatrite Selts
14.45–15.00 Kohvipaus
15.00–16.30 TAT Kainem ja tervem Eesti (KTE) – võimalusi ravijuhendi rakendamiseks
   15.00–15.15 Ülevaade KTEst. Lühidalt ravi teenusest, Jane Alop, Tervise Arengu Instituut
   15.15–15.35 Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine (ALVAL): ülevaade teenusest, Liina Üksik, Tervise Arengu Instituut
   15.35–15.45 KTE teenuseid toetavad koolitused, Maria Ratassepp, Tervise Arengu Instituut
   15.45–16.30 Avatud lava – küsimused, vastused, mõtted
16.30–16.40 Infopäeva lõpetamine

 
Kontaktinfo:
Kärt Pärtel 
Telefon:
659 3991 
E-post:
kart.partel@tai.ee 
Lisainfo:

Kava PDF formaadis.