Töötajad

Tagasi

 • Helen Bogdanov

  Vanemspetsialist

  Töölt eemal

  Osakond:
  Laste ja noorte valdkond

Ülesanded

 • Vaimse tervise teenuste kaardistamine ja vajaduste analüüs
 • Vaimse tervise sh alkoholi liigtarvitamise vastaste sekkumismeetmete alase teabe ja teiste riikide heade praktikate koondamine
 • Sekkumismeetmete tõenduspõhisuse ja tulemuslikkuse hindamine ja arendusprotsessis osalemine

Haridus ja eriala

 • Tartu Ülikool, rahvatervishoid, MSc
 • Tartu Ülikool, majandusteadus, BA

Teaduskraadi info

Magistrikraad, 2019, „Koolipõhiste psühhosotsiaalsete sekkumiste mõjusus teismeliste internaliseeritud probleemide ennetamisel“, Tartu Ülikool