Töötajad

Tagasi

 • Ly Kasvandik

  Valdkonna juht

  Telefon:
  659 3922
  E-post:
  ly.kasvandik@tai.ee
  Osakond:
  Perede ja vanemahariduse valdkond

Ülesanded

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad" pilootprojekti juhtimine, sh

 • koolitajate väljaõppe ja supervisioonisüsteemi korraldamine
 • vanemlusprogrammi materjalide ja hindamisvahendite eesti keelde tõlkimise ja kohandamise koordineerimine
 • vanemlusprogrammi koolituste ja hindamistegevuste läbiviimine

Haridus ja eriala

 • Tallinna Ülikool, koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, MA
 • Omandamisel magistrikraad Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis teenuste disaini ja juhtimise erialal

Käimasolevad projektid

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad" piloteerimine ja rakendamise tulemuste mõju ning laiendamise eeltingimuste hindamise läbiviimine Eestis

Valitud publikatsioonid

Kasvandik, L., Edovald, T., Treial, K., Vajakas, K. (2014). „Vanemlusprogrammide Triple P ja Incredible Years süsteemide võrdlev analüüs"

Liikmelisus

 • 2013 – SA Kiusamise Vastu
 • 2004 – MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina
 • 2004–2009 Eesti Suhtlemistreenerite Ühing