Töötajad

Tagasi

 • Piret Veerus

  Vanemteadur

  Telefon:
  659 3946
  E-post:
  piret.veerus@tai.ee
  Osakond:
  Epidemioloogia ja biostatistika osakond

Haridus ja eriala

 • Tampere Ülikooli arstiteaduskond, PhD, cum laude
 • Tartu Ülikool, ravi eriala, MD, cum laude

Teaduskraadi info

Doktorikraad (PhD), 2007, "The impact of postmenopausal hormone therapy on health and use of health services: experience from the Estonian Postmenopausal Hormone Therapy (EPHT) Trial" (e.k "Menopausijärgse hormoonravi mõju tervisele ja tervishoiuteenuste kasutamisele: uuringu "Üleminekuiga ja naiste tervis kogemus"), Tampere Ülikool, arstiteaduskond

Teadustegevuse põhisuunad

Rahvatervis, naiste tervis ja vähi sõeluuringud

Käimasolevad projektid

 • "Rahvastiku tervise sotsiaalsed ja individuaalsed mõjurid: registripõhine lähenemine".
  • Institutsionaalne uurimistoetus IUT5-1, projektijuht Mall Leinsalu, Tervise Arengu Instituut. Kestvus 1.01.2013−31.12.2018 
 • NORDSCREEN. Põhjamaade sõeluuringuregistrite veebiplatvorm sõeluuringuprogrammide kvaliteediindikaatorite võrdlemiseks.
  • Projekti juhib Nordic Center of Excellence in Health-Related e-Sciences (NIASC), mida rahastab Nordforsk. Jätkuv projekt, lähem info www.nordscreen.org

Valitud publikatsioonid

 • Ojamaa K, Veerus P, Baburin A, Everaus H, Innos K. Time Trends in Ovarian Cancer Survival in Estonia by Age and Stage. Int J Gynecol Cancer 2017;27(1):44−49. 
 • Vaccarella S, Franceschi S, Zaridze D, Poljak M, Veerus P, Plummer M, Bray F. Preventable fractions of cervical cancer via effective screening in six Baltic, central, and eastern European countries 2017-40: a population-based study. Lancet Oncol 2016;17(10):1445−1452.
 • Veerus P, Fischer K, Hemminki E, Hovi SL, Hakama M. Effect of characteristics of women on attendance in blind and non-blind randomised trials: analysis of recruitment data from the EPHT Trial. BMJ Open 2016;6:e011099. 
 • Veerus P, Lang K, Toompere K, Kirss F. Hysterectomy types in Estonia are still different from the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand 2015;94(5):489−493. 
 • Seniori Costantini A, Gallo F, Pega F, Saracci R, Veerus P, West R. Population health and status of epidemiology in Western European, Balkan and Baltic countries. Int J Epidemiol 2015;44(1):300−323. 
 • Sildver K, Veerus P, Lang K. Sünnikaalukõverad Eestis ja sünnikaalu mõjutavad tegurid: registripõhine uuring. Eesti Arst 2015;8:465−470.
 • Karro H, Veerus P. Emakakaelavähi ja munasarjavähi patsientide diagnostika ja ravi kvaliteet aastatel 2012–2013. Eesti Haigekassa, 2015.
 • Laanpere M, Ringmets I, Part K, Allvee K, Veerus P, Karro H. Abortion trends from 1996 to 2011 in Estonia: special emphasis on repeat abortion. BMC Womens Health 2014;14:81.
 • Veerus P, Lexchin J, Hemminki E. Legislative regulation and ethical governance of medical research in different European Union countries. J Med Ethics 2014;40(6):409−413.
 • Hemminki E, Virtanen J, Veerus P. Varying ethics rules in clinical research and routine patient care – research ethics committee chairpersons' views in Finland. Health Res Policy Syst 2014;12:15.
 • Maver PJ, Seme K, Korać T, Dimitrov G, Döbrőssy L, Engele L, Iljazović E, Kesić V, Kostova P, Laušević D, Maurina A, Nicula FA, Panayotova Y, Primic Žakelj M, Repše Fokter A, Romejko-Wolniewicz E, Smailytė G, Suteu O, Swiderska-Kiec J, Tachezy R, ... Poljak M. Cervical cancer screening practices in central and eastern Europe in 2012. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat 2013;22(1):7-19.
 • Hemminki E, Virtanen J, Veerus P, Regushevskaya E. Clinical research in Finland in 2002 and 2007: quantity and type. Health Res Policy Syst 2013;11:17. 
 • Baili P, Hoekstra-Weebers J, Van Hoof E, Bartsch HH, Travado L, Garami M, Di Salvo F, Micheli A, Veerus P. Cancer rehabilitation indicators for Europe. Eur J Cancer 2013;49(6):1356-1364.
 • Hemminki E, Veerus P, Virtanen J, Lehto J. A qualitative study on clinical research in Finland: fragmented governance and volume in the 2000s. BMJ Open 2013;3:e001856.
 • Kirss F, Lang K, Toompere K, Veerus P. Prevalence and risk factors of urinary incontinence among Estonian postmenopausal women. Springerplus 2013;2:524.

Publikatsioonide täielik loetelu Eesti Teadusportaalis

Liikmelisus

1990−...  Eesti Arstide Liit, liige
1991−...  Eesti Naistearstide Selts, juhatuse liige

CV Eesti Teadusportaalis