Töötajad

Tagasi

 • Mati Rahu

  Juhtteadur

  Telefon:
  659 3942
  E-post:
  mati.rahu@tai.ee
  Osakond:
  Epidemioloogia ja biostatistika osakond

Haridus ja eriala

 • NSVL MA Eksperimentaalse ja Kliinilise Onkoloogia Instituut, bioloogia (onkoloogia)
 • Tartu Riiklik Ülikool, meditsiinigeograafia

Teaduskraadi info

Doktorikraad (PhD), 1976, "Распространение злокачественных опухолей желудка, легких и кожи в Эстонии (статистика и нозогеография)", NSVL MA Eksperimentaalse ja Kliinilise Onkoloogia Instituut (Moskva)

Teadustegevuse põhisuunad

Rahvatervishoid (moodne epidemioloogia, nosogeograafia, haiguste registreerimine ja epidemioloogia, vähistatistika ja epidemioloogia terminoloogia)

Käimasolevad projektid

"Rahvastiku tervise sotsiaalsed ja individuaalsed mõjurid: registripõhine lähenemine"

Valitud publikatsioonid

 • Rahu M. Eesti Vähiregistri loomise lugu ja käekäik. Akadeemia 2018;30(1):96–129.
 • Rahu M, Bachmann T. Teadusartikkel: eelretsenseerimisprotsess. Akadeemia 2017;29(1):38–71.
 • Rahu K, Rahu M. Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring: vähihaigestumus 1986–2012 ja suremus 1986–2014. Eesti Arst 2016;95(9):575–580.
 • Rahu M. Mida teha suremusega? Keel ja Kirjandus 2016;59(11):868−877.
 • Rahu K, Rahu M, Tekkel M, Veidebaum T, Hakulinen T, Auvinen A, Bigbee WL, Hartshorne MF, Inskip PD, Boice JD Jr. Chernobyl cleanup workers from Estonia: cohort description and related epidemiological research. J Radiol Prot 2015;35(4):R35–R45.
 • Part K, Ringmets I, Laanpere M, Rahu M, Karro H. Contraceptive use among young women in Estonia: association with contraceptive services. Eur J Contracept Reprod Health Care 2016;21(2):132–140.
 • Rahu M, Bachmann T. Teadusartikkel: autorsus ja tänuavaldus. Akadeemia 2015;27(1):3−43.
 • Rahu M. Epidemioloogiakeel: 45 aasta rännak. Akadeemia 2013;25(9):1616–1649.
 • Voore A, Baburin A, Puur A, Rahu M. Epidemioloogia IV. Epidemioloogiaajakirjade arvjoonised ja nende kvaliteet. Eesti Arst 2013;92(6):312–319.
 • Rahu M, Vlassov VV, Pega F, Andreeva T, Ay P, Baburin A, Bencko V, Csépe P, Gębska-Kuczerowska A, Ondrušová M, Ribak J. Population health and status of epidemiology: WHO European Region I. Int J Epidemiol 2013;42(3):870–885.

Publikatsioonide täielik loetelu Eesti Teadusportaalis

Liikmelisus

2001−...  Eesti Müokardiinfarktiregistri teadusnõukogu, liige
1992−...  Eesti Statistikaselts, liige
1988−...  Eesti Demograafia Assotsiatsioon, liige
1968−...  Eesti Geograafia Selts, liige

CV Eesti Teadusportaalis