Instituut

Tagasi

06. APRILL 2018

Dokumentide esitamine, vormid ja juhendid

Avaldus kooskõlastuse saamiseks:

  • Kliinilised ravimiuuringud (pdf; word-icon)
  • Biomeditsiinilised ja teised inimuuringud, sh üliõpilastööd (pdf; word-icon)

Teatis uurimistöö lõpetamise kohta (pdf; word-icon)

Soovitused kliiniliste uuringute teabelehtede kahjukindlustuse osa kohta.

Dokumentide esitamine 

Eetilise hinnangu saamiseks peab uuringu vastutav täitja esitama vormikohase avalduse ja kõik muud uuringuga seotud dokumendid (vt põhimääruse punkt 4) hiljemalt 15 päeva enne järgmist eetikakomitee koosolekut.

Dokumente on võimalik esitada kas:

  • paberkandjal (tuues või saates aadressile Hiiu 42, Tallinn 11619) 
  • elektrooniliselt (saates e-kirja aadressile eetikakomitee@tai.ee)

Kliiniliste uuringute mahukaid materjale palume e-kirjaga mitte saata, sest need ummistavad e-postkasti. Soovitame need esitada CD-plaadil. Palume kontrollida, et saadetud failid avanevad (DOC-, PDF-, ZIP-vormingus).

NB! Kasumit taotlevate juriidiliste isikute poolt finantseeritavate uuringute puhul on eetikakomitee ekspertiisi tasu 383 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2018 kehtib inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute oluliste muudatuste hindamisel tasu 100 eurot. Palume tutvuda ka juhisega "Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste uuringute olulistest muudatustest teatamine eetikakomiteele".

Arve väljastamiseks tuleb eetikakomiteele eelnevalt e-posti teel saata kavandatava uuringuplaani number või uuringu pealkiri ning arve maksja nimetus ja aadress. Arve saadetakse nende andmete esitajale e-postiga kas eesti või inglise keeles.