Instituut

Tagasi

25. JUULI 2018

Struktuur

Tervise Arengu Instituudis on kaheksa keskust

 • teaduskeskus
 • tervisestatistika ja -registrite keskus
 • terviseriskide ennetamise keskus
 • narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskus
 • tervise ja heaolu edendamise keskus
 • terviseturunduse keskus
 • koolituskeskus
 • tugikeskus 

Keskuste koosseisus on valdkonnad, osakonnad ja registrid.

Instituudi juures töötab kaks alalist komisjoni:

 • Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee
 • Meditsiiniterminoloogia Komisjon
   

TAI struktuur uus

Krooniliste haiguste osakond Tuberkuloosiregister Kommunikatsiooniosakond Seire ja hindamise osakond Eesti meditsiiniline sünniregister ja raseduskatkestusandmekogu Eesti Uimastiseire Keskus Koolituskeskus Narkomaaniaravi andmekogu ESF terviseprogrammi osakond