Instituut

Tagasi

10. VEEBRUAR 2021

Struktuur

Tervise Arengu Instituudis on kaheksa keskust

  • teaduskeskus
  • tervisestatistika ja -registrite keskus
  • terviseriskide ennetamise keskus
  • narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskus
  • tervise ja heaolu edendamise keskus
  • terviseturunduse keskus
  • koolituskeskus
  • tugikeskus 

Keskuste koosseisus on valdkonnad, osakonnad ja registrid.

Instituudi juures töötab

  • Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee 

(Suuremalt vaatamiseks klõpsa pildil.) 

struktuur2021 02

Krooniliste haiguste osakond Tuberkuloosiregister Kommunikatsiooniosakond Seire ja hindamise osakond Eesti meditsiiniline sünniregister ja raseduskatkestusandmekogu Eesti Uimastiseire Keskus Koolituskeskus Narkomaaniaravi andmekogu ESF terviseprogrammi osakond