Uudised

Tagasi

Uudis

12. MAI 2020

Erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakonda pöördumine on suurenenud piirkondlikes haiglates

Erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakonda (EMO) pöördumine on suurenenud piirkondlikes haiglates, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud andmetest. 

lahkumine emost 2019

2019. aastal osutas erakorralist meditsiiniabi 19 haiglat, kuhu pöördus aasta jooksul kokku 518 840 inimest ehk keskmiselt 1422 inimest ööpäevas. Erakorraliste patsientide arv on võrreldes 2018. aastaga jäänud samale tasemele.

Erakorraliste patsientide arv on suurenenud piirkondlikes haiglates 1,4 protsenti ja vähenenud kesk- ning üld- ja kohalikes haiglates vastavalt 1,7 ja 1 protsenti. Enamik EMO  patsientidest saadetakse pärast esmaabi osutamist koju. Vaid viiendik patsientidest vajab edasist haiglaravi (vt joonis).  

Kiirabiga saabunud patsientide arv on võrreldes 2018. aastaga tõusnud 1,6 protsenti. Piirkondlikes ja keskhaiglates on kiirabiga saabunud patsientide arv tõusnud vastavalt 3,9 ja 1,8 protsenti, ning langenud üld- ja kohalikes haiglates 2 protsenti. Sarnaselt varasemate aastatega pöördusid 2019. aastal patsiendid kõige enam EMO-sse ise (73,6 protsenti). 19,2 protsenti patsientidest toodi EMO-sse kiirabiga ning 5,2 protsenti patsientidest suunati erakorralisse vastuvõttu teistest raviasutustest. Väike osa patsientidest (2 protsenti) tuli EMO-sse muul viisil ehk politsei saatel või tagasikutsel, näiteks juhul, kui patsiendi seisund halvenes või ta vajas korduvat protseduuri, või vajas erakorralist abi haigla oma tervishoiutöötaja.

Erakorralise meditsiini statistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.