Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Aastaraporti "Narkoküsimused Euroopa Liidus 2005" esitlus

Esitlusel teeb Eesti Uimastiseire Keskuse juhataja Ave Talu ettekande uimastiprobleemidest Euroopa Liidus ning peamistest valupunktidest Eestis. EMCDDA raport sisaldab võrdlevaid narkoandmeid, graafikuid ja analüüse nii riikide lõikes (29 riiki) kui ka Euroopa tasandil. Raportis on vaatluse all viimased suundumused ja vastumeetmed (vastutegevus) seoses narkoprobleemiga nii seadusandluses, poliitikas kui sotsiaalsfääris. Tähelepanu pööratakse ka narkomaaniaga seotud avalikule häiritusele, vanglakaristuse alternatiividele ja buprenorfiini asendusravile.

Raporti esitlusele on kutsutud ka Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse EL riikide narkoseadusandluse projektijuht Brendan Hughes. Külaline teeb põhjaliku ettekande EL Narkostrateegia ja tegevuskava 2000-2004 hindamistulemustest, Eesti narkostrateegiast EL kontekstis ning koordinatsioonimehhanismide probleemidest.

Raporti „Narkoküsimused Euroopa Liidus 2005“ ametlik esitlus toimub täpselt samal ajal Euroopa Parlamendis Brüsselis ning see käsitleb narkoolukorda 29 Euroopa riigis (kõik EL riigid ning Norra, Bulgaaria . Rumeenia ja Türgi ). Aruanded ning nende juurde kuuluvad lisamaterjalid, mis on tõlgitud ka eesti keelde, avalikustatakse kõikidele EMCDDA veebisaidil aadressil http://www.emcdda.eu.int täpselt samal ajal.

-------------------------------------------
Liina Laastik

Tervise Arengu Instituut
Infojuht
Hiiu 42, 11619 TALLINN
tel: 6 593 998
52 11 412
faks: 6 593 998
e-mail: liina.laastik@tai.ee
www.tai.ee; http://eusk.tai.ee