Uudised

Tagasi

Tervisestatistika teabepäeva keskmeks on õed ja ämmaemandad

23. OKTOOBER 2020

Täna algusega kell 10.15 toimub Tervise Arengu Instituudi (TAI) virtuaalne tervisestatistika teabepäev, kus räägitakse õdede ja ämmaemandate olukorrast Eestis, vähihaigestumise prognoosimise mudelist ja tervishoiutöötajate palgastatistikast. Tervisestatistika kasutajad saavad tutvuda uute statistika tööriistadega.

Loe lisa...

 

COVID-19 suurendas tervishoiutöötajate töötasusid

22. OKTOOBER 2020

Tervishoiutöötajate keskmine tunnipalk suurenes 2020. aastal kõikides ametigruppides, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) läbi viidud tervishoiutöötajate palgauuringust. Palgakasv kiirenes seoses kevadise eriolukorraga, mitmed tervishoiuasutused maksid seoses eriolukorraga kõrgemat töötasu, lisaks arvutatakse suurenenud öötöö ja ületunnitöö lisatasu kõrgemalt tasumääralt.

Loe lisa...

 

Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

15. OKTOOBER 2020

Tervise Arengu Instituudi (TAI) eestvedamisel valmib aasta lõpuks riiklik vähitõrjeplaan aastateks 2021-2030, mille eesmärk on vähendada vähijuhtude ja -surmade arvu ning parandada vähipatsientide elukvaliteeti. Detsembri algusse on plaanitud avalik kaasamine, mille käigus saavad ettepanekuid teha eri huvirühmad.

Loe lisa...

 

Suitsetamine kortermajade rõdudel ja akendel on lähiriikides selgelt reguleeritud – mida meie ootame?

15. OKTOOBER 2020

Suitsetamise kahjulikkus ei vaja enam tõestust ja õnneks näitab ka statistika igapäevasuitsetajate osakaalu langust – 2018. aastal suitsetas igapäevaselt 17% täiskasvanud elanikkonnast*. See tõestab, et enamus inimestest valib tubakavaba elu. Paraku on mittesuitsetaja tervis ohus ka siis, kui ta hingab sisse teiste inimeste sigaretisuitsu. Sageli alahinnatakse passiivse suitsetamise mõjusid, kuigi see on tervisele sama ohtlik kui suitsetamine.

Loe lisa...

 

TAI: perearstid peaksid HIV testimisele rohkem tähelepanu pöörama

06. OKTOOBER 2020

2019. aastal sai Eestis tervishoiuteenuseid kokku 1 157 934 inimest, neist 85 426 inimest ehk 7,4 protsenti oli HIV-testitud vähemalt ühe korra. Viimastel aastatel ei ole olnud märkimisväärseid muutuseid HIV-testimise tavades ning rohkem peaks testima perearstiabi käigus, näitas äsja valminud Tervise Arengu Instituudi (TAI) analüüs, mis tugines Eesti Haigekassa andmetele.

Loe lisa...