Instituut

Tagasi

03. JAANUAR 2012

Meditsiiniterminoloogia Komisjon

Meditsiiniterminoloogia Komisjon on Tervise Arengu Instituudi juures tegutsev nõuandev komisjon, mille eesmärk on eestikeelse meditsiiniterminoloogia korrastamine, ühtlustamine ja vajadusel uute terminite loomine.

Ülesanded

  • Uute meditsiiniterminite moodustamine ja tuletamine ning võõrkeelsete terminite tõlkimine eesti keelde.
  • Kasutusel oleva eestikeelse arstiteadusliku oskuskeele täpsustamine ja ühtlustamine.
  • Olemasolevate ja uute meditsiinierialade, -kutsete ja -ametikohtade nimetuste korrastamine.
  • Rahvusvaheliste meditsiiniliste klassifikaatorite, nomenklatuuride jms eestindamine ning soovituste andmine mujal tehtud tõlgete kohta.
  • Saabunud päringute läbivaatamine, nendele vastamine, konsultatsioonide ja soovituste andmine.

Koosseis

Meditsiiniterminoloogia Komisjoni kuuluvad Tartu Ülikooli arstiteaduskonna esindajad, ajakirja "Eesti Arst" esindajad, terminoloogiatööst huvitatud meditsiinierialade spetsialistid ning meditsiiniterminoloogiaga tegelevad eesti filoloogid ja võõrfiloloogid.

Komisjoni koosseisus on koos esimehe ja sekretäriga vähemalt 12 liiget.

Meditsiiniterminoloogia Komisjoni koosseis

Töökorraldus

Koosolekud toimuvad vaheldumisi Tallinnas Tervise Arengu Instituudis ja Tartus Arstide Liidu ruumides. Koosolekud ei ole kinnised ja koosolekule kutsutakse erialaspetsialiste vastavalt arutlusele tulevale teemale.

Meditsiiniterminoloogia Komisjoni töökord

Otsustamine

Komisjoni otsused on soovituslikud, need tehakse konsensuse alusel, vajadusel võetakse ühendust erialaspetsialistidega.

Meditsiiniterminoloogia Komisjoni ajaloost ja perspektiividest, saab lugeda komisjoni esimehe Jaak Põlluste artiklist „Eesti meditsiiniterminoloogia – kuidas edasi?", mis ilmus ajakirjas Eesti Arst.

Kontakt

Kõik, kes soovivad kaasa mõelda, tõstatada meditsiiniterminoloogia alaseid probleeme või algatada diskussiooni, kui mõni termin tundub ebasobiv või väär olevat, on oodatud arvamust avaldama e-posti aadressil medterm@tai.ee